halina-gasiorek-gacek | e-blogi.pl
Blog Haliny Gąsiorek Gacek
Sercem malowane

Czytaj pomału 2018-03-31


Człowieku, co biedę klepiesz,
jest nadzieja, będzie lepiej!

Biednym dołożą nie mało.
By na nic nie brakowało.

Każdy będzie,jak przed laty,
w pełni wolny i bogaty.

I szczęśliwy i kochany
i ogólnie szanowany.

Tym, co nakradli przemian porą,
skonfiskują wszystko odbiorą.

Poprawi się ziemski pobyt.
Każdy będzie miał dobrobyt.

To jest prawda, moi mili,
że to jest Prima Aprilis!

Halina Gąsiorek-Gacek


Czhrystus Zmartwychwstał! 2018-03-31


Chrystus Zmartwychwstał! Śpiewa lud.
To jest największy boży cud.
Zwyciezca śmierci i Pan Żywota
otwarł na oścież nieba wrota.

Umarł na krzyżu. Potem cud sprawił.
Ludzi od śmierci wiecznej wybawił.
Dał nam nadzieję na zmartwychwstanie.
Chwała Ci za to, Jezu nasz Panie!

Dziś na kolanach zawstydzeni
wielbimy Boga i Pana ziemi.
I całą duszą i czystym sercem
śpiewamy: Allluja!Wdzięczne.

Halina Gąsiorek-Gacek


Niechaj zabrzmi Alleluja! 2018-03-31


Zmartwychwstał Pan
na radość nam.
Więc ciesz się duszo
jeśliś bez plam.

Więc ciesz się serce
i kochaj Go.
Żałuj za grzechy
ze wstydu łzą.

Skrusz serca skałę.
Stop jego lód.
I za Zbawienie
dziękuj za cud.

I za przykładem
wiernego łotra.
Przestań grzeszyć
i się popraw!

Halina Gąsiorek-Gacek


Alleluja! 2018-03-31


W Dniu Pańskiego Zmartwychwstania
biją dzwony już od rana.

Wielka radość z faktu tego.
Czy się każdy cieszy z niego?

Wśród nas dzisiaj nie brak jest
zatwardziałych dusz i serc.

Ale Ci co Go kochają
Pokłon, cześć Panu oddają.

Każde zwierzę i roślina
w hołdzie przd Panem ugina.

Alleluja! Śpiewa ptak.
Szemrze rzeka, szumi wiatr.

Alleluja! Cześć i chwała!
Śpiewa niebo. Ziemia cała.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ach, co za radość! 2018-03-31


Cieszy, raduje się boży lud.
Chrystus Zmartwychwstał! Bezsporny cud!
Każda duszyczka wysprzątana
przyjmuje z wiarą Ciało Pana.

I cieszy się, że Jezus sprawił
to,że od piekła ją wybawił.
Że Pan zwyciężył śmierć i Szatana.
Najmocniej dusza uradowana.

Cieszą się wszyscy. To serca sztuczka.
Od babci, dziadzia, aż do wnuczka.
A kto się cieszy tylko z jadła,
niech mu przybędzie w nadmiarze sadła.

Halina Gąsiorek-Gacek


Idzie Chrystus 2018-03-31


Idzie Chrystus Zmartwychwstały
pełen czci i boskiej chwały.
I wśród ziemskich życia wzgórz
szuka czystych serc i dusz.

Czy nie giną wśród radości
cnoty wiary i miłości?
Czy się cieszą z cudu Jego,
czy też z jadła święconego?

Czy duszyczki wysprzątane
i z grzechów wyspowiadane?
Co na święta oczywiste.
Ale niestety nie wszystkie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Zmartwychwstanie Pańskie 2018-03-31


Dzień najweselszy,
każdy to przyzna,
kiedy Pan Jezus
Chrystus zmartwychwstał.

I wyszedł z grobu
niespodziewanie.
I dał nam szansę
na zmartwychwstanie.

I dziś z radością
nadzieja buja.
Śpiewamy wdzięczne
Alleluja!

Halina Gąsiorek-Gacek


Wielkanoc 2018-03-31


Alleluja! Alleluja!
Rzesza ludzi wszystka
cieszy się i śpiewa,
że Chrystus zmartwychwstał!

Że wyszedł z grobu
dnia trzeciego z rana!
Zwyciężył śmierć,
piekło, Szatana!

Raduje się dusza,
raduje się serce.
Same do modlitwy
składają się ręce.

Cieszy się człowiek
niesłychanie,
że i on kiedyś
zmartwychwstanie.

Halina Gąsiorek-Gacek


U grobu Pana Jezusa 2018-03-31


Grzeszny Człowieku
wyobraź sobie,
że to przez Ciebie
Pan leży w grobie.

Że zmarł na krzyżu
śmiercia męczeńską,
za Twoje grzechy,
nieposłuszeństwo.

I za sprośności
i Twe przewiny,
lubieżne myśli,
niegodne czyny.

Padnij czym prędzej
na kolana.
O przebaczenie
błagaj Pana!

I całuj Jego
stopy i rany
i obmyj łzami
człowieku marny.

Halina Gąsiorek-Gacek


Nad grobem Pana 2018-03-31


Żałuj człowieku
i wzbudź żal w sobie,
bo to przez Ciebie
Pan Jezus w grobie.

Umarł za Twoje
grzechy, przewiny
i tarfił do
cienia krainy.

Wstydź się człowiecze
i lej łzy,
bo winien męki
jesteś Ty.

I na kolanach
proś Boga Pana,
by Jezus raczył
Ci wybaczyć.

Proś całą duszą
i całym sercem.
W przyszłości popraw się,
nie grzesz więcej.

Halina Gąsiorek-Gacek


Na pamiątkę smutnych dni 2018-03-31


Kiedy bliski legnie w grobie,
cała rodzina w żałobie.

A gdy w grobie leżał Bóg,
był w żałobie boży lud.

Całe niebo. Cały świat.
Każde stworzenie. I kwiat.

Na pamiątkę tamtych dni,
niechaj z oczu płyną łzy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Żałuj Człowiecze! 2018-03-31


Żałuj człowieku na kolanach!
Przepraszaj Boga Jezusa Pana!

Że za Twe grzechy i sprośnosci.
I za występki, niegodziwości.

Wycierpiał męki i katusze.
I zmarł na krzyżu za ludzkie dusze.

By życie wieczne dla nich utrwalić
i by je od piekła wybawić.

Żałuj Człowieku i roń łzy,
za to że byłeŚ, wciąż bywasz zły.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wybacz Jezu! 2018-03-31


Wybacz Jezu! Wybacz mi!
Wszystkie złe noce i dni.

Wszystkie myśli, te kosmate,
nieprzyzwoite, kudłate.

Wszystkie mowy puste, różne.
Słowa durne oraz próżne.

Wszystkie czyny niegodziwe,
naganne i nieuczciwe.

Wszystko, co obciąża duszę.
Oszczędź męki i katusze.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wielka Sobota 2018-03-31


Smutny to dzień
był w owej dobie,
kiedy Pan Jezus
spoczywał w grobie.

I ludzie z żalu
ronili łzy...
A jak człowieku
żałujesz Ty?

Halina Gąsiorek-Gacek


Panie Jezu Chrysta! 2018-03-30


Mam za sobą błąd
mojego istnienia.
Nie do naprawienia,
zadośćuczynienia.

To ma tejemnica
powierzona Bogu,
która ja zabiorę
ze sobą do grobu.

I jak jeden z łotrów
proszę Panie ciebie;
Uratuj mą duszę.
I wspomnij mnie w niebie.

Halina Gąsiorek-Gacek


W Wielki Piątek 2018-03-30


Gdy Pan umierał na krzyżu, rzewnie
truchlało każde żywe stworzenie.

Pociemniało niebo. Zatrzęsła się ziemia.
Tragiczniejszej chwili w dziejach ziemi nie ma.

Płakały serca wierne Mu dusze,
widząc Jezusa męki, katusze.

Pod krzyżem Matka Jego bolejąca
z żalu, z rozpaczy konająca.

I dzisiaj serce dobre łzy leje.
Nad męką Jezusa boleje.

Halina Gąsiorek-Gacek


Niosąc swój krzyż 2018-03-30


Idziesz przez życie
niosąc swój krzyż.
Gdy Ci za cięzko,
to się zbliż.

Do krzyża Boga
Jezusa Pana,
na którym umarł
w bólu i w ranach.

On Cię uzdrowi,
on Cię ocali
i wesprze żebyś
mógł nieść swój dalej.

On Cię ocuci
i siły doda.
I zbawcze ramię
Pana Jezus poda.

Osłoni Cię
przed ciosem zła,
bo Bożą moc
i łaskę ma.

Halina Gąsiorek-Gacek


Na kolanach 2018-03-30


Gdy człowiek w Pana Boga wierzy
z czego mu cieszyć się należy?

Że Bog nas kocha i bogaci.
Zrodził się w człowieka postaci.

Że nas obdarzył talentami.
Bez przerwy darzy nas łaskami.

I bez ustanku nam błogosławi.
Umarł, Zmartwychwstał i że nas zbawił.

Że nam wybacza i w niebie czeka,
na miłość i wierność człowieka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Święty krzyż 2018-03-30


Krzyż, co się wiąże
z największym cierpieniem.
Z najwiekszą miłością
i duszy zbawieniem.

Na którym Boże
Najswiętsze Ciało
w okrutnych mękach
Ducha oddało.

Jest naszą drogą,
szlakiem do nieba.
Z największą wiarą
czcić go nam trzeba.

W niebezpieczeństwie,
gdy zło się czai,
on Cię obroni,
on Cię ocali.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dźwigając krzyż 2018-03-30


Każdy w życiu ma swój krzyż,
większy albo mniejszy.
A co za tym idzie
lżejszy albo cięższy.

I każdy dźwiga go jak potrafi.
Z jego cięzarem się zmaga.
I jakoś daje radę.
A bywa,że upada.

I wstaje, niesie dalej.
I tak przez całe życie.
Wspierają go dobrzy ludzie
i Pan Bóg jego Zbawiciel.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wielki piątek 2018-03-30


Dzień najsmutniejszy
w dziejach ludzkości,
kiedy Pan Jezus
z wielkiej miłości.

Umarł na krzyżu,
nie bez przyczyny,
by zbawić świat,
zadośćuczynić.

Za grzechy, winy
człowieka marnego.
Ocalić go od ognia
piekielnego.

Halina Gąsiorek-Gacek


Cieszy się świat 2018-03-29


Wysprzątane domy
oraz serca nisze,
by uszanować
Święta najbliższe.

To na pamiątkę
Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa,
Boga i Pana.

Radośnie śpiewają
pod niebem skowronki.
I witają Pana
kwiaty życia łąki.

Cieszy się człowiek,
siostra i brat...
Cieszy się niebo
i cały świat.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wesołych Świąt! 2018-03-29


Radości ze Zmartwychwstania Pańskiego!
Oraz Smacznego święconego!
Uczty serc, dusz, Ciała Chrystusa!
Mokrego Śmigusa-dyngusa!

Halina Gąsiorek-Gacek


Cudowny Chlebie! 2018-03-29


Biała Hostio
na kolanach
wielbię Ciebie,
Ciało Pana.

Chlebie Boży,
Chlebie Żywy,
niepojęty
i prawdziwy.

Który karnmisz
nas łaskami,
byśmy w drodze
nie ustali.

Byśmy wstęp
do nieba mieli.
Tam gdzie Bóg,
Święci, Anieli.

Bądź uwielbiony!
Bądź pochwalony!
Chlebie nad wszystko
wywyższony.

Halina Gąsiorek-Gacek


Świąteczne jaja 2018-03-29


Pisanki, kraszanki,
jaja ozdabiane.
I w święta ze smakiem
święcone, zjadane.

Jajo symbol życia
tego doczesnego,
nadzieja po śmierci
na powrót do niego.

W Święta Wielkanozne
dzielimy się jajem
składjąc życzenia
z serca i nawzajem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wielki Czwartek 2018-03-29


Dzień jest to ważny
dla katolików.
Ostatnia Wieczerza
w Wieczerniku.

Pan Jezus w roli
Gospodarza
ustanowił Święty
Sakrament Ołtarza.

Przemienił wino
oraz chleb
na swoje Ciało
oraz Krew.

I od tej, jakże
ważnej pory,
karmi nas Ciałem
Swym i Krwią poi.

Halina Gąsiorek-Gacek


Eucharystia 2018-03-29


Najświętszy Sakrament,
wierzyć nam trzeba,
to Ciało Chrystusa
pod postacią chleba.

I Krew Najświętsza
pod postacią wina,
naszego Pana
Bożego Syna.

Ustanowił go
w Wieczernika sali,
byśmy do nieba
w drodze nie ustali.

Oraz do nieba
byli wpuszczeni
i nie trafili
do krainy cieni.

Gdzie kajdan brzęk
w piekieł otchłani
i wieczny ogień,
zgrzytanie zębami.

Halina Gąsiorek-Gacek


Panie Jezu Chryste 2018-03-29


Wycierpiałeś Jezu
męki i katusze,
by uratować
człowiecze dusze.

Od ognia piekieł,
unicestwienia.
Od śmierci wiecznej,
od potępienia.

Zbawiając człowieka
mizernego,
otwarłeś krzyżem
dla niego niebo.

A człowiek miast się
z tego cieszyć
i wielbić Ciebie,
bezmyślnie grzszy.

Halina Gąsiorek-Gacek


W kolorze bieli 2018-03-28


Za oknem śnieżyca,
jakby w środku zimy,
znowu usypuje
puchowe pierzyny.

Bieli pola, lasy,
góry, sady ,łąki.
I marzną bociany.
I marzną skowronki.

A Święta tuż, tuż
Wielkanocne, całe.
I wskazuje na to
będą święta białe.

Halina Gąsiorek-Gacek


Bociany 2018-03-28


Bociany, ptaki o zycia świcie,
łączą się w pary na całe życie.

Budują gniazdo i odpowiednie,
na całe życie mają jedno.

Jest znany biały albo czarny.
Nie ma bocianów innej barwy.

To ptak, jak piękny, tak i radosny,
bo jest zwiastunem pory wiosny.

I jest sprzątczem świata, nie głupstwa,
zbiera wszelakie jego paskudztwa.

Ta osobliwie piękność skrzydlata,
co rok do ciepłych krajów lata.

Co o bocianie plotka głosi?
Że bocian na świat dzieci przynosi.

Halina Gąsiorek-Gacek


Bociani klekot 2018-03-28


Przyleciał bociek
pierwszy po zimie,
do swego gniazda
na kominie.

Stoi, klekocze
i się puszy,
bo zima śniegiem
jeszcze prószy.

Skończył z Afryki
poniewierkę
i teraz czeka
na partnerkę.

Stoi wysoko,
jak na tronie.
Klekocze: Drżyjcie
żaby, gryzonie!

Halina Gąsiorek-Gacek


Dzisiaj, jutro i po jutrze 2018-03-28


Dzisiaj miałam
miły dzień.
Nie padł nań
żaden cień.

Nie dopadł go
żaden smutek.
Czy się cieszyć
będę jutrem?

Co przyniesie
dzień jutrzejszy?
Będzie gorszy
albo lepszy?

Halina Gąsiorek-Gacek


Kolor nadziei 2018-03-28


Nadzieja ma kolor zielony.
Chyba,że zżółknie jak liść jesienny.
Lub zbrązowieje, poczerwienieje,
uleci z wiatrem beznadziejnym.

A bez nadziei żyć, tak ciężko
i trudno ufać oraz wierzyć.
To boska cnota, jedna z trzech,
bez której niemożliwe przeżyć.

Kolor nadziei, to kolor wiosny,
kiedy się wszystko do zycia budzi
i kwitnie wiara w kolorze nieba,
czrewienią miłość w sercach ludzi.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ostre słowa 2018-03-28


Są słowa, które
w gniewie, w obłędzie,
chociaż nie strzały,
a ranią głębiej.

I przeszywają
serce i duszę.
Sprawiają ofierze
katusze.

Zadają ból
raniąc celnie.
A bywa, że i
ranią śmiertelnie!

Halina Gąsiorek-Gacek


Prawda o kobiecie 2018-03-28


Prawda nie każda pani, kobita,
to słaba płeć i w ciemię bita.

Bo nieraz silniejsza od chłopa,
bywa mądrzejsza. Tu śmiechu kopa.

Więcej udźwignie. Więcej przetrzyma.
Więcej potrafi. I nic się zżymać.

Na dowód tego,że nie jset zerem,
tu prezydentem,a tam premierem.

A na dodatek, wbrew męskim gadkom,
z wyboru Pana Boga jest matką.

Halina Gąsiorek-Gacek


Prosta zagadka 2018-03-28


Ja nuż się mylę,
kto i za ile,
spędza w burdelu
upojne chwile?

Albo ma swoją
utrzymankę
i kurtyzanę,
czyli kochankę.

Błyszczy przykładem.
Jak? Moja kpina.
W damskim gorsecie
blaszka cekina.

Nie obcy mu jest
miód niewieści.
A jego imię
znajdziecie w treści.

Halina Gąsiorek-Gacek


Suki 2018-03-28


Suk prawdziwych tu nie winię,
że maja brzydka opinię.
Że za suką, z cieczką, baja,
gania piesków cała zgraja.

Że szczekają na ulicach
albo wyją do księżyca.
Rzecz, niejedna damska sztuka
zachowuje się jak suka.

Puszcza się. Jest arogancka
i wulgarna oraz chamska.
Właśnie za to, taka dama
w swojskim slangu suką zwana.

Halina Gąsiorek-Gacek


Patrząc zza szyb 2018-03-27


Zima odpuścić
nie chce jeszcze.
Za oknem znowu
pada śnieg z deszczem.

Na dworze zimno.
Słonko nie świeci.
Kurczą się z zimna
dorosli, dzieci.

Marzną bociamy
na kominie.
Czy nie zaszkodzi
mróz oziminie?

Czy nie zaszkodzi
i naszym sadom?
Dlatego proszę
z pełną powagą

Jasne słoneczko
zacznij już grzać!
By do wiwatu
zimie dać.

Halina Gąsiorek-Gacek


Pijak 2018-03-27


Pewien pracownik
po pracy pijał.
I po pijaku
w padole pływał.

A potem padał
po paru piwach.
Na pośmiewisko.
Psota prawdziwa.

Przydrożne pieski,
przybłędy,plewy,
praktykowały
pieskie potrzeby.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dzielna córka 2018-03-27


Pewien mąż, ojciec tęgo pijał.
I po pijaku żonę bijał.
Po latach w owej znanej stronie,
córka stanęła w matki obronie.

I w kłębowisku złych myśli, żmij,
stanęła przed nim i rzekła: Bij!
I widzi ojca za serce ściska,
bo pięść w powietrzu jego zawisła.

I od tej pory żył, jak należy.
Nigdy nikogo, już nie uderzył.
Na trzeźwo ojciec nie wart nagany,
bo był to człowiek, przyłóż do rany.

Dobry i zgodny, czym ujmujący,
żonę i dzieci kochający.
I tu na koniec konkluzja krótka,
co zrobić może z człowiekiem wódka!

Halina Gąsiorek-Gacek


W pogoni za szczęściem 2018-03-27


Kochały panie Stanisława,
bo to był ktoś, osoba sławna.
Kochała go Mania, Tereska,
Zosia, i Ola, i Agnieszka.

Kochała go i Malgorzata,
Ewa i Kasia i Honorata.
Kochała Jadzia i Helenka,
Agata, Magda i Milenka.

Kochała go i pani Krysia.
I wiele pań kocha do dzisiaj.
Wzdychała doń plejada cała.
Jedna z nich nawet powiesić chciała.

Ale on temu nie był winien,
bo on się kochał, oszczędze imię.
Lecz psu na budę taka miłość,
bo jemu kochać nie wolno było!

Halina Gąsiorek-Gacek


Młodzi i nieszczęśliwi 2018-03-27


Kochała Kasia szwarnego Jasia.
Ale kochała go także Basia.

A Jaś kochany przez Kasię, Basię
kochał niestety piękną Michasię.

Alei ona, piękna Michasia
kochała Stasia, a nie Jasia.

A Staś się kochał w pięknej Cecylii.
I wszyscy byli nieszczęśliwi.

Czyja to wina? Zapytać pora.
Chytrego licha, czy też Amora?

Halina Gąsiorek-Gacek


Wpadka z dymem 2018-03-27


Wpadłam w nałóg.
Fajki drogie!
Ja z nałogu
wyjść nie mogę.

Wpadłam, siedzę
w nim po uszy.
Nijak z niego
wyjść, wyruszyć.

Jestem w szponach
czarta mocy.
Dym się snuje,
szczypie w oczy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Nie chwaląc się 2018-03-27


Całe życie byłam sławna.
Rzecz to wcale nie zabawna.

Prócz podziwu dla zdolności,
nie zabrakło też zazdrości.

A zazdrość już taka jest,
wzrusza człowieka do łez.

Wniosek: Sława dała mi,
szczęście, radość, smiech i łzy.

Skarży się osoba sławna.
Dowód, sława nie zabawana.

Halina Gąsiorek-Gacek


Babcia i moda 2018-03-27


Jedna babcia chodzi w kapciach,
druga na obcasach.
Nawet w szpilkach. Takie babcie
żyją w naszych czasach.

Jedna babcia chodzi z laską,
a druga pod ramię,
na spacer po parku
z eleganckim panem.

Jedna babcia nosi maxi
sukienki i spodnie.
I powtarza,ze jej w spodniach
cieplej i wygodniej.

Druga babcia nosi mini,
bo dziś taka moda.
Żadnej babci taki strój
powabu nie doda.

Halina Gąsiorek-Gacek


Tajemnica 2018-03-27


Mówią,że tajemnica jest słodka,
póki odkrycie jej nie spotka.

I to też prawda jest nie nowa,
że trudno tajemnicy dochować.

Zna tajemnicę, czart go tak kusi,
że chociaż nie chce, wyjawić musi.

Tu rymowanka do puenty zmierza:
Lepiej nikomu jej nie zwierzać.

Halina Gąsiorek-Gacek


Życia wiosna 2018-03-26


To pierwsza pora życia - wiosna.
To pora życia jakże beztroska.
Gdy według woli dzieci życzeń
spełniają zachcianki rodzice.

Dla dzieci to jest czas zabawy.
I pierwszych nauk. Świat ciekawy.
Kiedy podrosną słodkie pierdoły,
idą do pierwszej swojej szkoły.

Uczą sie pisac, rysować, czytać.
O najciekawsze rzeczy pytać.
Kiedy wyrosną, staną młodzieżą
uczą się dalej. Już w Boga wierzą.

I przeżywają pierwsze przygody.
Napotykają pierwsze przeszkody.
I przeżywaja miłości pierwsze.
Marzą o szczęściu i piszą wiersze.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiosna 2018-03-26


Wiosna to czas dobry dla ludzi,
kiedy się świat do życia budzi.
I buja zieleń wiosennej szaty.
I zakwitaja przepiękne kwiaty.

Buja nadzieja z podwójną siłą.
A w sercach rodzi się radość, miłość.
Hen, wiosna życia, tu ze łzą w oku,
To najpiękniejsza pora roku.

Halina Gąsiorek-Gacek


Gorące westchnienia 2018-03-26


Wzdychała wiosną. Wzdychała latem.
I kiedy jesień rządziła światem.

Wzdychała rano i wieczorem.
I dnia każdego w każdą porę.

Wzdychała co dzień i w południe,
kiedy słoneczko świeciło cudnie.

I gdy padały ulewne deszcze.
Albo śnieg zimą. I wzdycha jeszcze.

I gdy na niebie księżyc lśnił.
I wzdychać będzie do końca dni.

Ciekawe do kogo wzdychała?
Do Pana Boga. To prawda cała.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wspomnienia dziadunia 2018-03-26


Dziedzio, wiadomo
człowiek nie młody.
Chętnie wspomina
letnie przygody.

Jak z panienkami,
jako chłopaczek
chodził do kina
albo za krzaczek.

Życie miłosne
miał przebogate.
Jak motyl skakał
z kwiatka na kwiatek.

A dziś laseczka
i okulary.
Nawet babuni
nie ma do pary.

Halina Gąsiorek-Gacek


Miłość 2018-03-26


Miłość to rzecz święta.
To moc niepojęta.
Daje szczęście, radość
i słodkie jej pęta.

Kruszy serca skały.
Topi jego lód.
Oraz czyni cuda.
Miłośc, to sam Bóg!

Halina Gąsiorek-Gacek


O bogactwie 2018-03-26


Co to bogactwo?
Bajońskie sumy.
Ciężkie pieniądze.
Dary fortuny.

Kokosy, krocie,
wielki majątek,
złote runo, cielec.
Ciągnąc dalej wątek.

Ale bogactwo,
co warte więcej,
to są talenty
i złote serce...

Nie do kupienia.
To dary nieba,
których wycenić
się nijak nie da.

Halina Gąsiorek-Gacek


Poszukiwania 2018-03-26


Pan profesor poznał pchły.
Piotr paskudnik spuścił psy.

Psów puszczonych pędzi pięć.
A przechodzień podniósł pięść.

Za panem psów pogoń prędka.
Pogryzły pana poniżej pępka.

Pan policjant podróżuje
i pięciu psów poszukuje.

Halina Gąsiorek-Gacek


Brewerie 2018-03-26


Basia w Bolku się bujała.
Z bohaterem balowała.

Bolek był bogaty? Brednia!
Basia była bardzo biedna?

Bujda! Będąc Basia biedną
budowała bezpośrednio.

Bo budowała bez bata
budynek. Była bogata.

Basia była białogłową
bogatą i w bojaźń bożą.

Bolek w balangach bieglejszy.
Od Barbary był biedniejszy.

Bujdy barwne.Bajek bryka.
Brednie biesa basałyka!

Halina Gąsiorek-Gacek


Po przestepstwie 2018-03-25


Pani postrzeliła pana.
Pan przeszkadzał pani w planach.

Poszło państwu o pieniądze.
Prawda, przstepcem pachnące.

Pani pana pochowała.
Pomstowała i płakała.

Prosiła policję pięknie,
by poszukali przestepcę.

Podejrzenie padło, prawo.
Pojmała policja panią.

Po, przestępczyni przebiegła
przegrała, poszła do pierdla.

A pieniądze plik pokaźny,
po prostu pani przepadły.

Halina Gąsiorek-Gacek


Pogłoska 2018-03-25


Polska Policja pełna pochwały.
Przy pistolety, porządne pały.

Pilnuje prawa, praworządności.
Pędzi przestepców, pijaczków prości.

Potrafi poskromić podskoki
i popałować aż do posoki.

Postrzelić przestepcę w podudzie,
postarszyć w pięty, przylać paskudzie.

Pewne pytanie do pana, pani:
Powód, Policję przezywać psami?!

Przykład z przyrody.Pech przykry, jak pchły!
Prosto poszczekują prawdziwe psy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wolni niewolnicy 2018-03-25


Wolni, bezradni i zagniewani.
I Panu Bogu tylko poddani?

Na nic ich nie stać,choć pełne półki,
bo możnowładcy tak, jak kukułki.

Grube miliony wzięli dla siebie,
a dla milionów stworzyli biedę.

Żyją, pracują jak niewolnicy,
bo tylko pieniądz się dzisiaj liczy.

Nie liczy człowiek i jego godność.
Więc pytam prosto: Co to za wolność?

Więc z entuzjazmem, aplauzem hola!
Bo to jak wolnośc, tak i niewola.

Halina Gąsiorek-Gacek


Za chlebem 2018-03-25


Wyjechali za granicę
i tam żyją w dobrobycie.

Dobra praca. Godna płaca.
Nie mają zamiaru wracać.

I warunki sobie chwalą.
I tylko jednym się żalą.

Że z daleka od Ojczyzny
i rodziców ojcowizny.

I Ojczyznę mają w sercach,
choć nie było dla nich miejsca.

Ni perspektyw, ani pracy.
Kto to? To młodzi Polacy.

Halina Gąsiorek-Gacek


O, zgrozo! 2018-03-25


Wielu ludzi,
takie życie,
trafia dzisiaj
na ulicę.

By tam żyć
i egzystować,
albo zarobić,
pracować.

Kto to taki?
Wniosek krótki:
Bezdomni i
prostytutki.

Winna bieda!
Diabła pęta!
Że zaczynają
dziewczęta!

Halina Gąsiorek-Gacek


Męka Pańska 2018-03-25


Przez nasze grzechy i sprośności
umarł na krzyżu, nasz Pan z miłości.

Baranek Boży był biczowany
i wyszydzony i zeplwany.

Koronowany z cierni koroną.
Pojony żółcią, octem zaprawioną.

Potem do krzyża gwoźdźmi przybity.
Miał ostrą włocznią bok przebity.

I postawiony między łotrami
skonał w męczarniach Jezus kochany!

Przecierpiał Pan męki, katusze,
by uratować człowiecze dusze.

Od śmierci wiecznej, to prawda znana,
od kaźni piekieł, szponów Szatana.

Wyznaję szczerze i przez łzy:
Nikt tak nie cierpiał Jezu, jak Ty.

Halina Gąsiorek-Gacek


Polskie orły 2018-03-24


Nasi skoczkowie
zdolne chłopaki,
fruwają na
skoczniach jak ptaki.

W polskiej drużynie
talentów tłok.
A mistrz nad mistrze
to Kamil Stoch.

Cieszą Polaków
swymi lotami
i zdobytymi
medalami.

Halina Gąsiorek-Gacek


Biedaku! 2018-03-24


Nie przeklinaj losu,
bo los nie jest winien,
choć Ci życie ciężko
w niedostaku płynie.

Że miałeś dobrobyt,
a teraz masz biedę.
Pomyśl, że tak cierpi
dziś człowiek niejeden.

Winni decydenci
oraz finansiera,
że niejeden człowiek
z głodu wciąż umiera.

Że nie ma szacunku
do ludzkiego życia.
Panuje inercja,
marazm, znieczulica...

Halina Gąsiorek-Gacek


Wdowi grosz 2018-03-24


Co by nie gdybać
i nie powiedzieć,
rzecz starsze wdowy
żyją dziś w biedzie.

I to jest skrajna
nędza i bieda,
bo z jednej pensji
wyżyć się nie da.

Wdowy już dzieci
odchowały.
Te za granicę
wyjechały.

Tesknią ogromnie,
serca się krają.
Wszystkiego sobie
odmawiają.

A wdowi grosz,
to nie jest żart,
dany od serca
podwójnie wart!

Halina Gąsiorek-Gacek


Prawda z dymkiem 2018-03-24


Dawniej palono,
bo była moda.
Dziś to niemodne,
bo zdrowia szkoda!

Wszędzie na dworcu,
czy w kawiarni
palić nie wolno.
Tylko w palarni.

I co ma zrobić
nałogowiec,
gdy trudno przestać?
Kto to powie?

Sęk,czemu Ci
co zakazują,
zezwalają na to,
że produkują?

Zakazane bardziej kusi!
A co do efektów?
Rzecz, są to pokaźne
wpływy do budżetu!

Halina Gąsiorek-Gacek


Nałogowy palacz 2018-03-24


Palacz, gdy wkurzy się, rzecz z ukosa,
od razu sięga po papierosa.

A rankiem, jego bezsporna wina,
od papierosa dzień zaczyna.

Pali w fotelu, O Jezusku!
I pali w wannie. A nawet w łóżku.

Pali przy wódce i przy kawie.
I po posiłkach. Bez przerwy prawie.

I myśl to słuszna i nieodparta.
Paląc przyznaje, że słucha czarta!

Halina Gąsiorek-Gacek


Ech, do licha! 2018-03-24


Nie wiem od kiedy,
od jakiejś pory
przwie przed wszystkim
mam opory.

I w konsekwencji
w miejscu drepczę.
Nic i niczego
mi się nie chce.

A gdy pokonać
chcę opór, snadnie,
wtedy wysiadam,
czyli słabnę.

I sama nie wiem
co to za świństwo?
Czy to depresja
jest, czy lenistwo?

Ciężka choroba
to wielki pech,
no a lenistwo,
to ciężki grzech!

Halina Gąsiorek-Gacek


Z głębi serca 2018-03-24


Ktoś bardzo Cie kochał.
Nie powiem Ci kto?
Myślał, śnił o Tobie.
Nie powiem Ci co?

I tęsknił i cierpiał.
Tak było mu brak.
I w myślach całował.
Nie powiem Ci jak?

I bez przerwy wzdychał.
I marzył do tego.
I pragnął do bólu.
Nie powiem Ci czego?

Więc zapytaj seca.
Ono prawdę zna.
Że tym kims, kto kochał
Ciebie, byłam ja.

Halina Gąsiorek-Gacek


Idzie wiosna 2018-03-23


Idzie wiosna zamaszyście,
by zawładnąć całym światem.
Drzewa wnet wypuszczą liście,
pokryją korony kwiatem.

Świat się cały zazieleni.
I zakwitną wszędzie kwiatki.
W sadach, w lasach i w ogrodach,
przy domach grządki, rabatki.

I zakwitną dzikie łąki
jakże cudnym polnym kwieciem.
Będą brzęczeć pszczoly, bąki.
I pięknie będzie na świecie.

Ptaki będą koncertować.
Żaby wieczorem rechotać.
I ludzie będą szczęśliwi.
Jak to wiosną, będą kochać.

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-23


Kto ma owce,
ten ma co chce.
Jest pasterzem
i szalbierzem.
I nic mu nie obce.

***

Wiele panien, a takich krocie.
Tracą swą cnotę przy głupocie.
A gdy ją stracą,
mówią i płaczą,
że postardały ją na płocie.

***

To powiedzenie znane w narodzie:
Że kazdy Polak mądry po szkodzie.
Z czasem i takie stwierdzenie kupił,
że jak przed szkodą, po szkodzie głupi.
I spotyka to na co dzień.

***

Każdy ją miał,
kto tylko chciał.
I każdy, kruca,
co posiadł rzucał.
I mówił:Ciał!

***

Swoje wdzięki wychwalała,
że jest piękna i wspaniała.
Ze nie tylko zgrabna piękna,
ale mądra, elokwentna.
Samochwała, nie dodała.

***

Przychodził z wieczora.
Milczał, jak niemowa.
I patrzył spod oka.
Jak on ją kochał,
tak rzucił bez słowa.

***

Kocham Cię właściwie.
Kocham Cię prawdziwie.
Kocham czysto, ślicznie.
Kocham platonicznie.
Kocham niemożliwie.

***

Kocham Cię mój miły.
Kocham ponad siły.
I z tęsknoty szlocham,
Ale nie pokocham.
Siły się skończyły.

***

Jeżeli mnie kochasz,
marzysz, tęsknisz, szlochasz.
I bez przerwy wzdychasz,
powiedz to, do licha!
I nareszcie okaż!

Halina Gąsiorek-Gacek


Biała karta 2018-03-23


Historia z Tobą,
to pusta karta.
Na której nie ma
ni śladów czarta.

Bo zapisana
była we snach.
Na jawie tylko
ślady po łzach.

Serce i dusza
żal, smutek trawią.
Czyste sumienie,
bo łzy nie plamią.

Halina Gąsiorek-Gacek


Stara, gotowa i szczęście 2018-03-23


Już nic na to nie poradzę,
że ze mnie staruszka.
Kiedy słabnę, zaniemogę,
kładę się do łóżka.

Leżę sobie i powtarzam
po cichutku słowa,
które giną w ciszy:
Już jestem gotowa.

A gdy słabość minie
i lepiej się czuję,
wstaję i za szansę życia
dalszego, dziękuję.

I historia się powtarza.
Prawda, coraz częściej.
Wiem,ze kiedyś się to skończy.
Póki co, mam szczęście!

Halina Gąsiorek-Gacek


Pomóż, proszę! 2018-03-23


Zapadło się moje wnętrze,
a ja ledwo żyję.
Dusza skarży się, biadoli
i z rozpaczy wyje.

Serce kurczy się, czasami
rozkurczyć nie może.
Boli, kłuje i ustaje...
Pomóż, Panie Boże!

Wróć mi radość, dobry humor,
osusz w oczach łzy.
Nikt mi pomóc już nie może,
Panie, tylko Ty.

Halina Gąsiorek-Gacek


Cała ona 2018-03-23


Piękna i dzika, jak róża polna.
I wyjątkowo mądra i zdolna.
Bogata zatem ponad miarę,
bo miała talentów aż parę.

Opanowała niejedną sztukę.
Co ważne była samoukiem.
I żadna sztuka jej nie obca.
I w każdej doszła do mistrzostwa.

Pędzel czy dłuto, pióro i ręce.
A w dziełach jej zawarte serce.
Ciągle sukcesów zbierała plony.
Wystawy, sceny i stadiony...

Przez całe życie, siny dym,
była, jest sławna dzięki nim,
Komu zawdzięcza zdobycie progów?
Sumiennej pracy i Panu Bogu.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ból i ja 2018-03-23


Jak każdy w życiu
bólu nie cierpię!
Gdy mnie dopada,
po prostu cierpię.

Czy wiosna, lato,
jesień, czy zima,
staram się każdy
ból przetrzymać.

I nie uśmierzam
go pigułkami,
ni miksturami,
ni maściami.

Ani nie biegam
po doktorach,
uzdrowicielach,
ni znachorach.

I choć się z bólu
wiję, jak żmija.
Mam doświadczenie,
każdy ból mija.

Jeśli nie minie
i szczyt osiągnie,
wierzę,że ziemia
wszystko wyciągnie.

Halina Gąsiorek-Gacek


W piątek czy w świątek 2018-03-23


Wiadomo,że
w tygodniu piątek,
w diecie każdego
to wyjątek.

Bo to dzień postny.
Nie wszyscy poszczą,
A są i tacy,
co im zazdroszczą.

To biedni ludzie,
bez wyjątku,
co mają diety,
jak z postnych piątków.

Przez całe życie,
taki ich los,
biedacy mają
poprostu post!

Halina Gąsiorek-Gacek


Trakt-owa-nie 2018-03-22


Jest wyjątkowa. Daję słowo.
Wszyscy traktują ją wyjatkowo.
Lecz nie postawię im za to piątek,
bo nie najlepszy jest to wyjątek.

Halina Gąsiorek-Gacek


Przedszkolanka 2018-03-22


Bawiła dzieci
całymi dniami,
a zabawiała
z ich tatusiami.

Halina Gąsiorek-Gacek


Trzy kolana 2018-03-22


Trzy kolana, nic dla pana.
Łysina nie bieda.
Odwrotnie dla pań.
Po prostu tragedia!

Halina Gąsiorek-Gacek


Ucisz się serce! 2018-03-22


Ucisz sie serce moje!
I przestań drżeć i pękać.
Wiem, trawić tą tęsknotę
katusze to i udręka.

Ucisz się serce moje!
I przestań się wyrywać.
Wiedz, nie ma szczęscia dla nas
na świata ziemskich niwach.

Ucisz się serce moje!
I przestań napominać.
Bo skracasz moje życie.
A to nie moja wina.

Ucisz się serce moje!
I przestań kłuć i boleć!
Ja Ciebie nie posłucham,
bo spełniam nieba wolę.

Halina Gąsiorek-Gacek


Atrybuty 2018-03-22


Panie to mają dobrze!
Mogą powiększyć biust,
czyli atrybut swój
oraz powierzchnię ust...

Zazdroszczą paniom panowie
bez wyjątku żadnego,
że oni nie moga powiększyć
atrybutu swojego.

Halina Gąsiorek-Gacek


Co nad kruszce? 2018-03-22


Za co panie panów
winny kochać, cenić?
Za srebro na głowie,
a złoto w kieszeni.

Za rozum i mądrość
i inteligencję,
za honor, odwagę
i za złote serce.

A za co cenią?
Czego im żal?
Gdy pan utraci
swych mięśni stal.

Haklina Gąsiorek-Gacek


Prawda z pytajnikiem 2018-03-22


Dzisiaj spodnie noszą wszyscy
panie i panowie.
A wiadomo panom
tylko jedno w głowie.

Żałują,że taka moda.
A to już nie heca.
W długich sopodniach nóg nie widać,
nie ma czym podniecać.

Co innego krótkie,
podobnie, jak w mini.
Nogi sa powodem grzechu.
Kogo za to winić?

Halina Gąsiorek-Gacek


Na progu wiosny 2018-03-21


Pierwszy dzień wiosny, a świat w pierzynach
białego puchu. Zima, mróz trzyma.
Co serce, dusza mówią mi?
Że to ostatnie są zimy dni.

Słoneczko świeci i topi śniegi.
Kwitną sasanki i przebiśniegi.
Śpiewa skowronek, wiosenny ptak:
Znów zazieleni się cały swiat.

Wiosna rozścieli swoje dywany.
Przylecą z ciepłych krajów bociany.
Co najważniejsze? z podwójną siłą
zakwitnie w ludzkich sercach miłość!

Halina Gąsiorek-Gacek


Cmentarz 2018-03-21


Ogród pamięci.
Wiecna sypialnia.
Na zmartwychstanie
poczekalnia.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mogiła 2018-03-21


Kopczyk ziemi,
ludzkich prochów,
który wyciska
łzy z oczu.

Halina Gąsiorek-Gacek


Trumna 2018-03-21


To pudełko
lub skrzynica
i etui
resztek zycia.

Halina Gąsiorek-Gacek


Starej babie 2018-03-21


Starej babie, daję słowo,
nie wypada to i owo.

Starej babie nie wypada
frywolnie myśleć, ni gadać?

Nie przystoją, problem cały
sprośne dowcipy, kawały?

Huczne zabawy, hulanki
i sztuka w roli kochanki?

Śmichy, chichy, ani taniec?
Tylko trumna i różaniec?!

Halina Gąsiorek-Gacek


Apel do nieśmiałych 2018-03-21


Poezja zna rózne gatunki.
Te z wyższej i te z niższej półki.

Piszą je wielcy i piszą mali,
po to by strofą swą sie pochwalić.

Piszą poeci nie Anieli,
by wzruszeniami się podzielić.

Piszą, co w życiu rację ma
i o tym co im w duszy gra.

A ci co piszą do szuflady,
osiągnąć sławę nie dadzą rady.

Jeśli masz talent i samouku
rozwijaj go, i pisz, i drukej!

Halina Gąsiorek-Gacek


Samo życie 2018-03-21


Życie jest trudne.
Cóż, taki los.
Pełne po brzegi
kłopotów, trosk.

I nie jest bajką,
ani też snem.
Czasami smutne
jest niby tren.

I tak niewiele
od nas zależy.
Czy człowiek wierzy
czy nie wierzy.

Ważne by w zgodzie
z sercem, z sumieniem,
żyć tak, spełniając
swe przeznaczenie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Nic i nic 2018-03-21


Nic nie dzieje się przypadkiem.
To ogólnie wszystkim znane.
Tylko spełnia przeznaczenie,
które w gwiazdach zapisane.

Nic nie dzieje się dwa razy.
Nic tak samo nie powtarza.
I nie dzieje się bez wiedzy
Niebieskiego Gospodarza.

I nic na to nie pomoże,
choćby człowiek się i starał,
nie wie co mu jest pisane
i co z woli Boga Pana?

Halina Gąsiorek-Gacek


W gąszczu rozpusty 2018-03-21


Niejedna pani,
czy małolata
uprzawia zawód
najstarszy swiata.

I mnożą się nam
galerianki,
sponsorowane
utrzymanki...

A i mężczyźni,
było nie było,
sprzedają paniom
ciało i "miłość".

Taki pan, pani,
mówiąć dosłownie,
osoby szacunku
niegodne!

Halina Gąsiorek-Gacek


Onamudaje 2018-03-21


Ona mu daje z kosza maliny.
A on jej do wianka kwiaty.
Czyż przyjacielem jest dziewczyny,
a może z nią żonaty?

***

Ona mu daje z kosza maliny.
On dla niej szuka fiołków.
Wplata we włosy owej dziewczyny.
Obrazek niby aniołków.

***

Ona mu daje z kosza maliny.
On zjada je ze smakiem,
Potem oboje pod kaliny
odpoczywają krzakiem.

***

Ona mu daje maliny z dzbanka.
A malin pełny dzbanek.
Za chwilę ona jego kochanka,
a on dla niej kochanek.

***

Ona mu daje z kosza jagody,
maliny albo borówki.
On chłopak silny oraz młody
z luboscią szuka mrówki.

***

Ona mu daje z kosza maliny,
a on jej kwiatki do wianka.
Może to jest jej jedyny,
a ona jego wybranka?

***

Ona mu daje z dzbanka maliny.
On książę, człowiek nie prosty.
Alina ginie z rąk Balladyny,
złej i zazdrosnej siostry.

***

Ona mu daje chętnie swą rękę.
On na nią wkłada pierścionek.
Wiedzie do ślubu piękną panienkę,
nie wiedząc,że z niego jelonek.

***

Ona mu daje chętnie siebie.
A on jej obiecanki.
Za chwilę są już w siódmym niebie.
Kochanek w objęciach kochanki.

***

Ona mu daje chętnie całusa
zgadzając się na pieszczotę.
Wszystkiemu winna diabła pokusa,
że on jej odbiera cnotę!

***

Ona mu daje,co jej drogie.
Co nikomu nie szkodzi.
A on bezczelny daje nogę,
kiedy ona zachodzi.

***

Ona mu daje, co tylko ma.
I siebie. Czy przesadza?
On bierze wszystko, co się da
i jeszcze ją biedną zdradza.

***

Ona mu daje ciastko z dziurką.
On jej rodowe klejnoty.
I spotykają sie pod chmurką
na zaloty, pieszczoty.

***

Ona mu daje dobre rady.
A on nadstawia ucha.
I w nią wpatrzony do przesady
udaje,ze rad słucha.


Halina Gąsiorek-Gacek


Altruitki 2018-03-20


Bądź rycerzem. Cześć oddawaj.
Na dam cnoty nie nastawaj.

* * *

Ulżyj budżetowi.Bieda
Bez kolejki idź do nieba.

* * *

Bądź człowiekiem dobrym, skromnym.
To majątek przeogromny.

* * *

Dompomóż biednemu w biedzie,
jeśli lepiej Ci się wiedzie.

* * *

Bądź kobietą. Ceń się pani.
Nigdy nie bądź dziwką, za nic.

Halina Gąsiorek-Gacek


Lepieje 2018-03-20


Lepsza miłość platoniczna,
niż w burdelu i uliczna.

* * *

Lepsza brzydka żona, cosik,
niż jelenia rogi nosić.

* * *

Lepszy na męża dobrodziej,
niż hulaka, zbój i złodziej.

* * *

Lepsza milcząca synowa,
niżeli wścibska teściowa.

* * *

Lepszy pocałunek żaby,
niz teściowej, wstrętnej baby.

* * *

Lepszy z jeżem pocałunek,
niż nieudany stosunek.

* * *

Lepsza gorzka prawda, państwo,
aniżeli słodkie kłamstwo.

* * *

Lepsza zawsze sama plotka,
niż plotkarka idiotka.

* * *

Lepszy na małżonka pan,
aniżeli prostak, cham.

* * *

Lepsza racja i buńczuczna,
niżeli jedynie słuszna.

* * *

Lepiej dłoń całować babek,
aniżeli kogoś w zadek.

* * *

Lepszy flitr, miłosna gadka,
niż kochanie oraz wpadka.

* * *

Lepiej język przygryźć czasem,
niż popełnić nietakt, gafę.

* * *

Lepszy honor, własne ja,
niźli płaszczyć się jak płaz.

* * *

Lepiej głupcem być i osłem,
niżli beznadziejnym posłem.

* * *

Lepiej wykonywać pracę,
niźli być wyzyskiwaczem.

* * *

Lepiej być biednym, uczciwym,
niż bogaczem skąpym, chciwym.

* * *

Lepiej byc golcem i gołodupcem,
niźli po trupach odnieść sukces.


Halina Gąsiorek-Gacek


Lepieje 2018-03-19


Lepiej mieć nadzieję, kupić,
niż być beznadziejnie głupim.

* * *

Lepsze samotności niwy,
niż mieć przyjaciół fałszywych.

* * *

Lepiej mieć pieniędzy w bród,
niż mieć nędzę, cierpieć głód.

* * *

Lepiej wierzyć nawet w cuda,
niż nie wierzyć,że sie uda.

* * *

Lepiej jest słuchać rozsadku,
niż mieć wszystko w nieporządku.

* * *

Lepiej kochać z wzajemnością
kogoś, niż z obojętnością.

* * *

Lepiej poskromić ochotę,
niż bezmyślnie starcić cnotę.

* * *

Lepiej przed ślubem nie współżyć,
niż na welon nie zasłużyć.

* * *

Lepiej w biedzie żyć, ja znać,
niż cwaniaczyć oraz kraść.

* * *

Lepiej cierpieć, przyznac muszę,
niźli diabłu oddać duszę.

* * *

Lepiej wierzyć w Boga Pana,
niźli przeciwnie, w Szatana.


Halina Gąsiorek-Gacek


Na imieniny 2018-03-19


Droga Leylusiu rosnij zdrowo!
Bądź dziewczynka wyjatkową.

Dobra, skromną, mądrą wielce
panna z kryształowym sercem.

Kwitnij niby rózy kwiat,
co podziwia cały swiat!

Kochaj tatusia z mamusią.
Tyś mi ukochana wnusią!

Halina Gąsiorek-Gacek


Poezja 2018-03-19


Poezja to jest serca mowa.
To czar i magia zawarte w słowach.

To obraz doznań oraz wzruszeń,
co doświadczyły poety duszę.

To wyraz myśli oraz marzeń
i opis przygód życia zdarzeń.

Alfabet uczuć tych wspaniałych
miłości, szczęścia, dumy i chwały...

I to zbiór słów pięknych jest,
które wzruszają nieraz do łez.

A bywa że, co też nie pech,
rodzą i budzą gromki śmiech.

Poezja to mowa najszczersza.
Strawa dla ucha, duszy i serca.

Opiewa piękno i świata ład.
Znaczy na ziemi poety ślad.

Halina Gąsiorek-Gacek


Moda na łyso 2018-03-19


" Na mądrej głowie
włosy nie rosną".
Choćby bujały
i wczesną wiosną.

Z tego powodu,
panowie słysząc,
golą swe głowy
dzisiaj na łyso?

Halina Gąsiorek-Gacek


Życia sztuka 2018-03-19


W teatrze życia na scenach wielkich
grają aktorzy i kukiełki.

To marionetki, tylko figurki,
rzecz, kto pociągą je za sznurki?

I nie jest sprawą oczywistą,
kto jest tej sztuki scenarzystą?

I kto jest głównym reżyserem?
A kto dziś w teatrze suflerem?

I kto z zachwytu, w zbytku łaski,
podziwia sztukę, bije oklaski?

A kto po prostu, to wielu bliższe,
gorszy się złości, tupie i gwiżdże?

Halina Gąsiorek-Gacek


Smutna jesień emeryta 2018-03-19


Jesień życia emeryta,
zaprzeczyć się nie da,
smutna, bo go ściska
nędza albo bieda.

Czy doczeka tego
na co zapracował,
że jako seniora
będą go szanować?

Stworzą mu warunki
godne, jak potrzeba?
A nie będą czekać
aż pójdzie do nieba!

Halina Gąsiorek-Gacek


Mój los 2018-03-19


Los mi figla zrobił, spłatał,
dal biedę na stare lata.

Wpierw mi zabrał, przyznać muszę,
ukochaną, bratnią duszę.

A ja się nie skarżę nań.
Przeznaczenie, bez dwóch zdań.

W czas młodości,jej rozkwitu,
dał mi zaznać dobrobytu.

A do tego był ciekawy.
Dał mi zakosztować sławy.

I choć dzisiaj ronię łzy,
los mój nie był taki zły.

Halina Gąsiorek-Gacek


O humorze 2018-03-19


Dobry humor, to jest skarb.
Zwłaszcza przedni, krocie wart.

Bo z humorem, prawda głosi
przeciwności łatwiej znosić.

Dobry humor rodzi śmiech.
Pierzcha przed nim licho, pech.

I czy człowiek stary, młody
rozsiewa ducha pogody.

W parze z humorem prawdziwym
człowiek zawsze jest szczęśliwy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Nie chce mi się 2018-03-19


Żeby mi się chciało
tak, jak mi się nie chce,
jeszcze by zakwitły
mych uczuć kobierce.

Kwitły by miłością,
radością i szczęściem.
I pomimo to,
nadal mi się nie chce.

I to cała prawda.
Nie blef, ani pic.
Szczerze i dosłownie
nie chce mi się nic.

Nie wiem czy komuś
by się udało,
by czegokolwiek
znów mi się chciało?

Halina Gąsiorek-Gacek


Żegnaj zimo! 2018-03-18


Prószy śnieg na pola, lasy.
Bieli wszystko drzewa, dachy...

I pokrywa, jak to zimą
wszystko śniegową pierzyną.

Chu-chu-cha! Mroźne powietrze.
Widać zima odejść nie chce.

Żegnaj zimo! Przyśpiesz krok!
Wrócisz do nas znów za rok.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ziarno prawdy 2018-03-18


By dało plon, było co zbierać,
zasiane ziarno wpierw obumiera.

Rośnie na nowo i kwitnie kłosem.
Podobnie jest z człowieka losem.

Kiedy obciąży sumienie grzechem,
to dusza drży przed czarta śmiechem.

I człowiek cierpi, straszliwie nieraz
i jak to ziarno obumiera.

Kiedy żałuje wyjątkowo,
człowiek odradza się na nowo.

Gdy ciało umrze, serce bić przestanie,
za bożą łaską człowiek zmartwychwstanie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Stwórz o, Panie! 2018-03-18


Stwórz o Panie Boze we mnie czyste serce,
aby mogło kochać gorliwie, goręcej.
Wielbić Ciebie czcić i kochać bliźniego
tak, jak Ciebie Panie i siebie samego.

By zdołało wierzyć w Ciebie jak należy,
w czasach kiedy zło rośnie i się szerzy.
By obumarło z żalu w łez powodzi.
By mogło z wiarą znów się odrodzić.

Racz moje serce przemienić, uleczyć,
aby pragnęło niebieskich rzeczy.
Stwórz serce tak czyste, jak niewinna łza,
która płynie z duszy znacząc nieba szlak.

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-18


Był jej drogi. Był jej miły.
Że pieszczoty jej się śniły.
On był zakochany w niej.
Kochał tak mocno,że hej!
Że na więcej nie miał siły.Sa złodzieje, co nie wpadli
i na oko czyści, ładni.
Jak się potem okazało
wzbogacili się nie mało.
Wszyscy kradli!Pani, jak łania wina, jak Amen.
Raz w męskich głowach siała zamęt.
Dwa znała dobrze uczuć uliczki.
Zmieniała panów, jak rekawiczki.
Bo taki miała temperament.Różne uzywki są, na to zgoda.
Rzecz, wszystkich dostarcza przyroda.
Fakt, że nałogu warto unikać.
A nałogowców nie wytykać.
Bo nałóg to, ciężka choroba!Przyganiała wieża wierze,
że nie wierzy wierząc szczerze.
Że choć wyżej wierząc mierzy,
dużo w mierze jej do wieży.
Rzecz,że ujrzeć można wieżę.Zegar czas mierzy i tyka.
Zmienia się wciąż polityka.
I kto rządzi? To jest granda!
Obiecanki, propaganda...
Racja kuleje, utyka.Separacji mierząc miarą
małżeństwo w zgodzie z wiarą.
Bez rozwodu, bez pośpiechu
moze zabawić bez grzechu.
Bucha piekło pełną parą.Pewna dewotka zacięta w wierze.
Rzecz, czy wierzyła dobrze i szczerze?
Gdy chłopcu pośród kościola progow
radziła śmiało: Myśl o Bogu!
O czym myślała klepiąc pacierze?

Halina Gąsiorek-Gacek


O zmierzchu 2018-03-18


Już nadszedł mego
życia zmierzch.
Już niedaleko
i jego kres.

Zapadnie noc.
Co czywista.
Czy będzie ciemna
czy gwiaździsta?

Aniele Stróżu
mój Przyjacielu,
czy mi zapalisz
światło w tunelu?

Halina Gąsiorek-Gacek


Chwat i dziad 2018-03-18


Był sobie chłopak,
karlus na schwał.
Każdą dziewczynę,
którą chciał, miał.

Aż się zakochał
w pannie, jak lala.
A ta niestety
go nie chciala.

Bo miał opinię
lovelasa.
I bawidamka
i fagasa.

I nie ożenił
się do tej pory.
I stracił chęci
i na amory.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jeżozwierz i człowiek 2018-03-18


Jeżozwierz jeży się jak jeż.
To bardzo niebezpieczny zwierz!

Bo jego kolce, kołczan niemały,
działają jak zatrute strzały.

A i dla jeża, możecie wierzyć,
to niebezpieczne się z nim zmierzyć.

I człowiek najeżony jak jeż,
zatrutym słowem zabija też!

Halina Gąsiorek-Gacek


Ostatnie dni zimy 2018-03-17


Znowu za oknem biało.
Znów śniegu napadało.
Znowu ściska Dziadek Mróz.
A tu wiosna jest tuż, tuż.

Już zakwitły kwiatki wiosny
przebiśniegi i pierwiosnki.
Pierwszy bocian na kominie
klekocze na przekór zimie.

Żegnaj zimo! Płyń do morza!
Opuść ziemię i przestworza!
Zabierz z sobą i bałwany!
I te z życia panoramy!

Halina Gąsiorek-Gacek


Judasz i donosiciel 2018-03-17


To jest historia
ogólnie znana.
Jak Judasz sprzedał
swojego Pana.

I za trzydzieści
srebrniów w jasno,
całujac Go
wydał oprawcom.

I to jest rzeczą
ogólnie znaną,
dziś donosiciel
robi to samo.

Halina Gąsiorek-Gacek


Bydlak 2018-03-17


Bogaty Bolek
bliski i butny,
był bohaterski
i bałamutny.

Bo bałamucił
biedne babska
i baleriny....
Biedne biedactwa!

Bolek i bitny
bardzo był.
Bawił się brzydko
i baby bił.

Za białogłowy
z bogactwa brakiem,
bab biadolenie:
Bolek bydlakiem!

Halina Gąsiorek-Gacek


Wypadek 2018-03-17


Władek waleczny, wysportowany
i za waleczność wychwalany.

Wybrał się z Wiesią na wycieczkę.
I Włodek wybrał się z Władeczkiem.

Wybrali w góry, by się wspinać.
I Władek wypadł. Włodka wina.

Waleczny Władek, wiem nie wystarczy
wychwałać Władka, na wózku walczy.

A wierna Wiesia, nie wariatka,
wspomaga go. Wyszła za Wladkka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Złośnica 2018-03-17


Zgrabna Zuzanna
złośliwie żyła
i Zosi Zenka
zazdrościła.

Zuzanna Zenka
zaczepiała.
Zignorowana
zaprzeczała.

A Zenek Zosią
się zauroczył.
Zosi nie zdradził
i nie zboczył.

Zuzanna za to
zapobiegliwa,
dla Zosi, Zenka
zła i złośliwa!

Halina Gąsiorek-Gacek


Stanisław 2018-03-17


Szczupły Stanisław
i szarmancki
z samym Szatanem
stawał w szranki.

Spierał sie słowem
świętym i szczerym,
stosując szarże,
jak z Samosierry.

Stanisław serce
sęk, szczerozłote
i nic Szatana
sztuczki sromotne.

Halina Gąsiorek-Gacek


Szyderca 2018-03-17


Sprytny Sławomir
z sąsiadów szydził
i swoim słowem
szyderstwa szczycił.

Spogladał sprośnie
za spódniczkami,
za sukienkami
i za spodniami.

Sam z smarkulami
w sypialni sypiał.
A i sędziwsze
starki szczypał.

Szydził ze szczęścia
starców sędziwych,
a sam sposobem
nie był szczęścliwy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Halina i Heniek 2018-03-16


Halina harda,
jak halabarda,
wie co harmider,
honor i chandra.

Chodzila z chłopcem
chętnym hultajem,
chwytając chwile
z chuliganem.

Hamując Heńka
chętki chrapki,
chodzila chętnie
na huśtawki.

Halina Gąsiorek-Gacek


Do nadziei 2018-03-16


Moja nadziejo na lepsze dni,
tylko nie żółknij, nie więdnij mi!

Kwitnij zielono, bujaj wysoko
i rośnij mi aż ku obłokom.

Zaprowadź mnie w szczęścia bezmiary,
bym nie straciła sensu i wiary.

I nie opuszczaj mnie, dojrzewaj.
Wcześniej ode mnie nie umieraj!

Halina Gąsiorek-Gacek


Zastanów się! 2018-03-16


Kto odbiera sobie życie,
fakt, zaznaczyć muszę,
ten się sam skazuje
na męki, katusze.

Bo odbiera sobie szansę
na niebo, nie tylko,
i oddaje diabłu duszę
bespornie za frico.

Jeśli życie, szczęście wieczne
Ci nie obojętne,
to zastanów się dwa razy
nim założysz petlę.

Albo połkniesz prochy
lub jakąs truciznę,
że umrzesz jak tchórz,
idąc na łatwiznę!

Halina Gąsiorek-Gacek


Spacer nocą 2018-03-16


Pamiętam spacer w blasku księżyca
znaną mi scieżką przez gęsty las.
Jak tzrymaliśmy się za ręce
i stanął dla nas w miejscu czas.

Pamiętam słowa, niewinne gesty
oraz odgłosy leśnej zwierzyny.
I szumy wiatru pośród drzew.
Niewinny spacer chłopca, dziewczyny.

Towarzyszyły nam leśne skrzaty
i obudziło się echo leśne.
A my wsłuchani w ciszę kniei
szliśmy tuz obok bezszelestnie.

Dziś sobie zadaję pytanie:
Czemu ten spacer utkwił w pamięci,
skoro nie było nam pisane,
by los obojgu nam poszczęścił?

Halina Gąsiorek-Gacek


Sąsiad i sąsiadka 2018-03-16


Jak dobrze mieć sąsiadkę,
która ma liczka gładkie.
Jest na czym oko powiesić
lub jest z kim wdać sie w gadkę.

Jest z kim zamienić słowo.
Posmiać sie pożartować
albo przednio zabawić.
I jest z kim poflirtować.

A gdy sąsiadka nadto łechciwa.
Bywa,ze sąsiad, o losie srogi
zawróci w głowie swojej sąsiadca.
Ta sąsiadowi przypeawia rogi.

Halina Gąsiorek-Gacek


Koń poety 2018-03-16


Być poeta nie obraza.
Mieć w swojej stajni Pegaza.

Mieć go może, piszę z żalem,
ten poeta, co ma talent.

Tylko ten sukces osiągnie,
kto ujeździ go dosiądzie.

I przemierza świata prerie.
I dosięga gwiazd na niebie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dama i damulka 2018-03-16


By być damą, wzór kobiety,
nie wystarczą toalety.

Nie wystarczy w naszych czasach,
by nia być i wielka kasa.

Dama musi byc stateczna,
elokwentna, mądra, grzeczna...

I mieć klasę, szyk i styl.
I znać dobrze savoire vivre.

Gdy jej tego brak, nie bzduska,
to nie dama, a damulka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Damy i rycerze 2018-03-16


Każda dama na rubieżach
miała swojego rycerza.

A ten rycerz, to nie kawał,
na jej cnotę nie nastawał.

A odwrotnie, noce , dni
bronił jej godności, czci.

I choć palali uczuciem,
obce im było zepsucie.

A dziś, choć ta sama ziemia,
takich dam, rycerzy nie ma.

Halina Gąsiorek-Gacek


Byłam i jestem 2018-03-15


Byłam córką i synową.
Byłam żoną. Jestem wdową.

Byłam kobietą wzorową.
Jestem matka i teściową.

Jestem siostrą i szwagierką
i swatową i singielką.

Jestem babcią z etykietką:
Byłam i jestem poetką.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jaka jestem 2018-03-15


Jestem piękna, jestem ładna.
Jestem ksztłtna, jestem zgrabna.

Jestem mądra, pracowita.
Uczciwa. Niesamowita.

Jestem zgodna. Jestem zdolna.
A do tego, jestem wolna.

Tak chwalila siebie wdowa,
jeszcze za mąż wyjść gotowa.

Halina Gąsiorek-Gacek


Losu cios 2018-03-15


Los mój tak w smutki przebogaty,
że ciągnie duszę już w zaświaty.

Że serce słabnie i nie chce bić.
I jak tu nadal na ziemi żyć?

Lecz się nie skarżę na mój los,
że w samo serce zadał mi cios.

I zabił miłość, co w sercu była,
gdy przygasała, ledwo się tliła.

Jej to żałuję niesamowicie,
bo bez miłości, to nie życie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Panie mój! 2018-03-15


Jeśli usłyszę wołanie Twoje,
to bez namysłu pójdę, jak stoję.
Bez cienia żalu zostawię wszystko.
Jedynie Tobie kłaniając nisko.

I bez kszty strachu ruszę za Tobą.
Najdroższą serca mego osobą.
O jednym marzę i na to czekam.
Tylko zawołaj mnie! I nie zwlekaj!

Halina Gąsiorek-Gacek


Jedno marzenie 2018-03-15


Ciężko i biednie, smutno i nudno.
Nic nie poradzę na to. I trudno.
Szaro, ponuro, pusto i cicho,
że słychać nawet, jak szepcze licho.

A ja jak w żalu, w smutku spowita,
o nic nie proszę losu, nie pyatm.
Byleby tylko z pomocą słońca
doczekać godnie, az do końca.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mój Świety Aniele! 2018-03-15


Kocham Cię, Aniele mój!
Proszę zawsze przy mnie stój.

I bezpiecznie prowadź mnie
ostrzegając, co jest złe.

Broń przed czartem w kazdej chwili.
Zwłaszcza kiedy serce kwili.

I kołacze albo drży
wyciskając z oczu łzy.

I nie opuszcaj mnie nigdy,
gdy diabeł nastawia widły.

I kolejny życia rok
nie odstępuj mnie na krok.

Gdy śmierć przyjdzie Przyjacielu
zapal światełko w tunelu.

Halina Gąsiorek-Gacek


Tęsknota i duma 2018-03-14


Tęskni ojciec. Tęskni matka.
Smutna dola babci, dziadka...
Bo żyja pod polskim niebem.
Dzieci migrując za chelebem.

Wyjechały za granicę,
nie po wyzysk, ni krwawicę.
Lecz za upragnioną pracą.
Za którą im dobrze płacą.

I tam w dobrobycie żyją.
Suto jedzą, zdrowo piją.
Czego dusza pragnie mają.
Jeszcze ojcom pomagają.

Pokonując bariery,
porobili kariery.
I pracują, prawda taka,
na dobre imię Polaka!

Są przdnimi Polakami.
Ojczyzny ambasadorami.
Ich rodzice w kraju tłumni,
chociaż tęsknią, są z nich dumni!

Halina Gąsiorek-Gacek


Biedny Rodak 2018-03-14


Człowiek biedny i uczciwy,
dziś bezradny, spolegliwy.

Kiedyś walczył, toczył boje.
I co wyszło? Nie o swoje.

I wywalczył, to nie wic.
Lecz on z tego nie ma nic.

I zgodzić się trzeba z jednym,
jak był biedny, tak jest biedny.

A ja twierdzę, wniosek szczerszy,
że był biedny, jest biedniejszy!

Halina Gąsiorek-Gacek


O naszych bogaczach 2018-03-14


Według statystyk,
jakby nie patrzyć,
w Polsce już mamy
milion bogaczy!

Rzecz można
spardkobierców schedy,
szczęściarzy przemian
i twórców biedy.

Wszyscy"uczciwi"
i "spraweidliwi"
Są wsród cwaniacy...
I nic nie dziwi.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ech, do czarta! 2018-03-14


Takie podwyżki, niewątpliwie,
są dla większości niesprawiedliwe!

Bo kto ma mało, z różnicą dużą,
dostaje mało. Kto dużo, dużo.

I w ten to sposób zło się dzieje!
Większość emerytów dziadzieje!

I emeryci słusznie labiedzą...
A władze nic, choć dobrze wiedzą...

Niejeden zaklnie, przeklnie, zgrzeszy.
Z takich podwyżek diabeł się cieszy!

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-14


Powtarza temu, co spotka.
Tak się rodzi, krąży plotka.
Tak jedna drugiej osobie
nigdy nie powie o sobie.
Że plotkarka albo plotkarz.Czy mężatka jest czy panną.
I czy ładną czy nieładną.
Za mundurem
panie sznurem.
I tak samo za sutanną.

Halina Gąsiorek-Gacek


Damskie ploteczki 2018-03-14


Między paniami toczy się gadka.
Najczęściej toczy sie o szmatkach.
O duperelach i fintifluszkach.
A każda chętnie nastawia uszka.

Czasem plotkują. A zwyczaj brzydki.
Że nie zostawią ni suchej nitki.
Że ten był z tą. Ta była z tym.
I nie wzruszają ich nawet łzy.

Ale nie lubią, prawda na dłoni,
gdy inne panie plotkują o nich.
A co najlepsze, że tak powiem,
przy piwie plotkuja panowie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Bezsporne fakty 2018-03-14


Wiem, żyję sił ostatkiem.
I żyję z dnia na dzień.
Chodzę i nic nie robię.
I nudzę się, jak leń.

A dawniej O, Jezusie,
byłam pilnym pracusiem!
Opłacał się ten trud.
Wszystkiego miałam w bród.

A dziś, gdy leniuchuję,
pieniędzy mi brakuje,
by godnie żyć wygodnie
i ubierać się modnie.

Po latach dobrobytu,
tego się ukryć nie da,
jak wielu mnie podobnych
po prostu ściska bieda.

Halina Gąsiorek-Gacek


Armie biedoty 2018-03-13


Sześć milionów!
Można powiedzieć.
Tylu emerytów
u nas żyje w biedzie!

A skąd ta liczba?
Według osądu
i wyliczenia
samego Rządu.

A mnie ciekawi,
co Rząd zrobi,
by emerytów
z biedy wydobyć?

Halina Gąsiorek-Gacek


Dzień jak co dzień 2018-03-13


Trzynastego! I co z tego?
Pytała szczęściara.
Gdy trzynasty według mnie,
to też szczęścia para.

Szczęście stoi obok.
Do nas się uśmiecha.
Kto tego nie widzi,
ten ma wówczas pecha.

Pecha na życzenie.
I to dnia każdego.
Równo w dzień powszedni,
jak i trzynastego.

Licho także obok,
mocno zęby szczerzy,
że to człowiek ma,
w co naprawdę wierzy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-13


Raz pastuszek kochał owcę.
A nic mu nie było obce.
Miast ją prowadzic do nieba,
jak należy i jak trzeba,
wywiódł owcę na manowce.Żona tak naiwna była,
że przyjaciółce wierzyła.
A ta tak była fałszywa,
zakłamana, nieuczciwa.
Że aż męża jej odbiła.Komplementy pannie prawił.
Aż się w końcu nią zabawił.
A gdy dostał, czego chciał,
powiedział dziewczynie; Ciał!
Jak lalkę rzucił, zostawił.

Halina Gąsiorek-Gacek


Małżeńska przysięga 2018-03-13


Gdy ludzie
pobierają się
na całe życie
dobre, czy złe.

I przysiegają
mimo zła prób
miłość, uczciwość,
wierność po grób.

A kto przysięgi
tej nie dochowa,
ten skończy w piekle,
w czarta okowach.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiem i nie wiem 2018-03-13


Wiem,ze odejdę
w objęciach biedy.
Lecz nie wiem dokąd
i nie wiem kiedy?

Wiem,ze pochłonie
mnie matka ziemia.
Nie wiem jak długo
w proch ciało zmienia?

Wiem, że odejdę
z Bożej woli,
lecz nie wiem jak
i czy śmierć boli?

I wiem,że będą
płakać po mnie.
I nie wiem, kiedy
zapomną o mnie?

Halina Gąsiorek-Gacek


W szkole i po 2018-03-13


W szkole była prymuską.
Przodownicą w pracy.
Dziś jest emerytką
i niewiele znaczy.

W szkole miała piątki.
W pracy liczne premie.
Dziś ma tylko pensję
i małą szalenie.

W szkole nie chodziła
nigdy na wagary,
Dzisiaj w samotności
orze nudy ary.

Halina Gąsiorek-Gacek


O podwyżce z cyklu:Staś i Haluś 2018-03-12


- Dostałaś Haluś już podwyżkę?
I co napełnisz godnie miskę?
- Dostałam, Stasiu, ze łzą przyjmując,
bo znowu z miski trzeba ująć.
Mając wydatki wszystkie na względzie,
całą podwyżkę zabierze węgiel.
- Masz rację, Haluś, nie farmazony.
Nie zniesie różnic cen jednej tony.

Halina Gąsiorek-Gacek


Bieda + 2018-03-12


Każda podwyżka,
to brzmi radośnie.
Z taką podwyżką
i bieda rośnie...

Bo już co nieco
podrożało.
I to niestety
nie całkiem mało!

Bo ile warta
podwyżka taka,
co pewnie więcej
kot by napłakał?!

Mniej niż na flaszkę,
żeby się opić.
I trzeba we łzach
swe troski topić.

Halina Gąsiorek-Gacek


Początki wiosny 2018-03-12


Słonko świeci mocniej.
Cieplej wieje wiatr.
Znak to,że już wiosna
idzie przez ten świat.

Drzewa w sadach, lasach
już puszczają pąki.
Śpiewają radośnie
pod niebem skowronki.

Bocian na kominie
radośnie klekocze.
I już żaby w stawie
zaczynają koncert.

W sercach rośnie radość
i na duszy lżej.
I rodzi się miłość
i szczęscie,że hej!

Halina Gąsiorek-Gacek


W wiosny czas 2018-03-12


Kiedy wiosna buchnie majem
pokochamy się nawzajem.
Znów będziemy ja i Ty
kwitnąć niby wonne bzy.

Znów będziemy pięknie żyć
i o szczęściu marzyć, śnić.
I na jawie i we snach
znów garsciami szczęście rwać.

Będziemy chadzać po scieżkach marzeń
w wiosennym duszy krajobrazie.
A nasze serca czysto, jak dzwon
znów będą biły na jeden ton.

I nic, że tyle już mamy lat.
Będziemy znaczyć na ziemi ślad.
Będziemy kochać, serca potrzeba
i tęsknić do siódmego nieba.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiosna i parki 2018-03-12


Gdy nastanie wiosna
wonna i radosna,
zakochanych parki
znów zapełnią parki.

Zmnowu pod platanem
pani siądzie z panem,
a słodka dzieweczka
da chłopcu usteczka.

Zakocha się serce.
Zakocha się dusza.
I będą się znowu
w parkach krzaczki ruszać.

Znów starsi panowie
z pomocą laseczki,
przyjdą też do parku
podziwiać dzieweczki.

Halina Gąsiorek-Gacek


Do Wiosny 2018-03-12


Wiosno, wiosno przynieś zmiany!
I nie tylko panoramy.
Z całą mocą, z całą siłą
spraw, by się zazieleniło.

Nie tylko pola i drzewa,
ale także i w portfelach.
By wybujały nadzieje,
których wiatr nie rozwieje.

By tak pięknie w koło było
i wszędzie zakwitła miłość.
By rządziła miłość światem
i by bratu brat był bratem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Marzenie o łące 2018-03-12


Marzy mi sie spacer
po zielonej łące,
na której pasą
się zające.

Gdzie brzęczą bąki.
Kwiatów tyle.
Z kwiatka na kwiatek
skaczą motyle.

Taka przechadzka
ranną rosą,
w promieniach słońca
oraz boso.

Sęk, choćby lato
było w pełni
moje marzenie
się już nie spełni.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiosna w starszym wieku 2018-03-12


Gdy przyjdzie wiosna, tak na to patrzę,
znowu pójdziemy sobie na spacer.
Znów poprowadzę Cie jak dzieweczkę,
do parku na naszą ławeczkę.

Będziemy kąpać się w blasku słoneczka
oraz zażywać świeżego powietrza.
Będziemy siadywali w parku,
żeby posłuchać śpiewu ptaków.

I obserwoać je i wiewiórki.
Jak zwinnie skaczą na tle chmurki.
Nic to,że jesteśmy sędziwi.
Znowu będziemy w pełni szczęśliwi.

Gdy wiosna pójdzie przez ten świat,
znowu ubędzie nam trochę lat.
Pójdziemy znów młodości śladem.
Tak mówił babci sędziwy dziadek.

Halina Gąsiorek-Gacek


LImeryki 2018-03-11


Mówił, że kocha się Adam w Ewie.
Kocha nad życie. Tak, jak nie wie.
A nic nie zrobił wybrance swej,
by sie jej żyło lepiej i lżej.
Bo tak naprawdę kochał siebie.Mówił jej kocham mową płynną.
Kocham, a zwłaszcza za niewinność.
I ona za to go pokochała.
Ale się bardzo rozczarowała.
Bo on naprawdę kochał inną.Raz pewien bogacz myślał o żonie.
Chętnych nie brakowało, o nie.
Lecz każdej pani, co poznał bliżej
pan proponował intercyżę.
Bo zakochany był w mamonie.Ona nie była słabą kobietką.
Ani damulką, ani kokietką.
On ją podziwiał, komplementował.
Niczego więcej nie proponował.
Bo kochał za to, że jest poetką.Ktoś przyjaciela zgrywał małżonka.
I wkradł się do przyjaciół gronka.
Ale to człowiek był fałszywy
i nieprzyjaciel męża prawdziwy.
Bo pociagała go jego żonka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-11


Oceniając czyjąś pracę,
także na człowieka patrzę.
Czy się spocił, czy nie spocił.
Jeśli coś zepsuł lub sknocił.
To po prostu jest partaczem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Drogie Panie! 2018-03-11


Szanujcie panów
i doceniajcie.
We wszystkim panom
dogadzajcie.

Lubcie nad wszystko
i kochajcie.
I nigdy za nic
nie zdradzajcie.

Niech sobie palą,
piją i tyją.
Cieszcie się nimi
dopóki żyją.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mój ideał 2018-03-11


Mówią, nie ma ideałów,
a ja twierdzę są.
A przykładem na to,
był mój dobry mąż.

Bardzo był przystojny,
szykowny i zgrabny.
Podobał się paniom.
Słusznie, bo był ładny.

Nie tylko mnie kochał,
szanował i lubił.
Bardzo mnie doceniał,
chwalił i hołubił.

Nigdy nie rozrabiał,
nie klął i nie pijał.
Ze mną się nie kłócił.
Ni kwiatem nie bijał.

Szkoda, że już odszedł
na niebieski trakt.
Wyznam ze łzą w oku:
Bardzo mi go brak.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wyznanie 2018-03-11


Jesteś mężczyznaą
z moich marzeń.
Bez zbędnych słow
oraz wrażeń.

Jesteś męzczyzną
z moich snów.
Więc proszę przyśnij
mi się znów.

Choć jesteś
bliski ideału,
to na nic nie masz
szans w realu.

Halina Gąsiorek-Gacek


Być mężczyzną 2018-03-10


Być mężczyzna w każdym calu
to nie takie łatwe, bowiem.
To nie tylko nosić spodnie
albo wąsy albo brodę.

To nie tylko golić zarost
i mieć mięśnie jak Apollo.
I podrywać piękne panie.
I nad wszystko cenić wolność.

Trzeba być głową rodziny
i zapenić jej dostatek.
Dom zbudować, drzewo wsadzić,
spłodzić syna na dodatek.

Być oparciem dla swej żony
i ostoją dla swych dzieci.
W każdym miejscu, w każdej chwili
wzorem i przykładem świecić.

Halina Gąsiorek-Gacek


Uwaga! 2018-03-10


Aby przeczytać wszystkie fraszki o mężczyznach nalezy kliknąć na marzec 2018.


Wszystkiego Najlepszego! 2018-03-10


Wszystkim Panom w Dniu ich święta
szczęścia i radości!
Zwycięstwa w podbojach
damskich serc, w miłości!

W kiesach pomyślności!
W zdrowiu długich lat!
I szczęścia w miłości
bez koszy i zdrad!

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna aseksualny 2018-03-10


Kocha całym sercem
swoją wybrankę,
a nie zostaje
nigdy jej kochankiem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna flirciarz 2018-03-10


Lubi flirtować
i bałamucić.
Niewinne panie
zdobędzie, rzuci.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna kawalarz 2018-03-10


Lubi kawały,
dowcipy, brawa
i sypie nimi,
jak z rękawa.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna cnotliwy 2018-03-10


Tak ceni cnoty
wszelkich połaci.
Żadnej nie zdobył
i swej nie stracił.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna tchórz 2018-03-10


Mimo ogromnych
do nich słabości
boi sie kobiet
i ich miłości.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna rycerski 2018-03-10


Broni czci swej damy
serca ze zwyczajem
i nigdy na jej
cnotę nie nastaje.

Halina Gasiorek-Gacek


Mężczyzna cham 2018-03-10


To gbur co klnie,
pije nie pije,
jest ordynarny
i żonę bije.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna starej daty 2018-03-10


Tak wszystkie panie
mocno szanuje.
Podaje ramię,
w rekę całuje.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kochajacy mąż 2018-03-10


Mąż, który żonę
nosi na rękach.
Jak nie upuści,
przy tym nie stęka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna dżentelmen 2018-03-10


Kurtuazyjny,
uprzejmy, szczery
i nienaganne
ma maniery.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna uwodziciel 2018-03-10


Uwodzi panie.
Dorobek liczny.
I zmienia je
jak rekawiczki.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mężczyzna babiarz 2018-03-10


Z kwiatka na kwiatek,
do przesady,
skacze jak motyl.
To pies na baby.

Halina Gąsiorek-Gacek


Stuprocentowy mężczyzna 2018-03-10


Gdy pokocha, nie zostawi,
nie odejdzie w dal.
Szpakowaty i bogaty,
mięśnie ma jak stal.

Halina Gąsiorek-Gacek


Drogi ideale! 2018-03-10


Jesteś mężczyzna niesamowitym.
Szalenie dobrym i pracowitym.

Mądrym, statecznym i elokwentnym.
I wykształconym, inteligentnym.

Znanym i sławnym już wiekopomnie.
Wielkim artystą skrombym ogromnie.

Nadto, przystojnym i eleganckim,
grzecznym, uprzejmym i szarmanckim.

I honorowym, Laurka z achem.
Jesteś bezsprzecznie wykwintnym ciachem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Juz za kilka dni 2018-03-09


Już skowronek śpiewa.
Ten dzoniec radosny.
Słonko topi śniegi.
I czuć powiew wiosny.

Wietrzyk cieplej wieje.
Sowizdrzał narwany.
I już za niedługo
przylecą bociany.

Wrócą z ciepłych krajów
do swych starych gniazd.
Do swojej ojczyzny,
wiosek polskich miast.

Już niedługo drzewa
wypuszczą swe pąki
i się zazielenią
i pola i łąki.

Jeszcze parę dni.
Dusza już radosna.
Serce się zakocha
i nastanie wiosna.

Halina Gąsiorek-Gacek


Panowie! 2018-03-09


Kupujcie kwiaty.
Całujcie po rękach.
I ceńcie panie
nie tylko od święta.

Kochajcie je
stale szanujcie
oraz we wszystkim
paniom folgujcie.

I czy to pani
czy panienka,
tak bez stękania
noście na rękach.

Halina Gąsiorek-Gacek


Zaduma od święta 2018-03-09


Rzecz, w Swieto kobiet
się ucztuje.
A tak naprawdę,
kto świętuje?

Przyjdzie do pani
jakiś pan z kwiatkiem.
I je ciasteczka,
i pije kawkę.

Jest Dzień Mężczyzny,
bez zobrazy.
I pan świętuje
aż dwa razy.

Dobrze, że swoje
świeto mają.
Niech się wyjkażą
jutro stawiają!

Halina Gąsiorek-Gacek


Słodki bukiet tulipanów 2018-03-09


Ósmego Marca
jeden z panów
dał mi bukieet
tulipanów.

Takie śliczne,
wyjątkowe
tulipany
fioletowe.

I Raffaello
do tego.
Bukiet od
Zięcia mojego.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jedno słowo 2018-03-09


Jesteś kobietą
wyjatkową.
Jak Boga kocham!
Daję słowo!

Wystarczy jedno
słowo Twe,
a będziesz miała
na własność mnie.

A pani znając
potrzeby swe,
dała mu owszem
słowo, nie!

Halina Gąsiorek-Gacek


W Dzień Kobiet 2018-03-09


Gdy była młoda,
piękna, zaręczam,
miała od panów
kwiatów naręcza.

Od swego męża,
i od przyjaciół,
kolegów z pracy.
Tu bliska płaczu.

Bo dzisiaj kiedy
już stara babka,
w dodatku wdowa,
nie ma ni kwiatka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Szczera rozmowa 2018-03-09


Jest pani kobietą,
bez dwóch zdań,
najdrożsżą mi
ze wszystkich pań.

Jestem kobietą,
to prawda znana,
ale niestety
nie dla pana.

Ani dla pana,
ani innego.
Reasumukąc
dla żadnego.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta 2018-03-08


Kobieta człowiek żeńskiej płci,
o której każdy pan marzy, śni.

Połówka pary od zarania.
To obiekt westchnień i pożądania.

I ma seksapil. To broń niewieścia.
Ma łono życia i źródło szczęścia.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta jak lalka 2018-03-08


I co z taką panią?
Jeżeli niemądra
wszyscy się nią bawią.
A jeżeli mądra?

Dba o swą opinię.
Wygląda ciekawie.
Cieszy oczy jak
lalka na wystawie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta matka 2018-03-08


To źródło największej miłości
i poświęcenia i oddania,
dobra, tkliwosci i czułości.
I szkoła życia i kochania.


Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta dama 2018-03-08


Kobieta dama, to nie tylko
modne, eleganckie toalety.
Ma savoire vivre w jednym palcu.
Wzorem, przykładem zacnej kobiety.

Halina Gąsiorek-Gacek


Uwaga 2018-03-08


Aby przeczytać wszystkie fraszki o kobietach i życzenia należy kliknąć marzec 2018.


Kobieta jak głaz 2018-03-08


Kobieta jak głaz,
choćby była piękna,
na miłość i czułość
całkiem obojętna.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta jak łania 2018-03-08


Kobieta, jak łania,
żona, losie srogi,
taka co mężowi
wciąż przyprawia rogi!

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta jak lwica 2018-03-08


Kobieta jak lwica
troszczy się o stadło.
O męża i dzieci,
miłość, wiarę, jadło.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta jak róża 2018-03-08


Kobieta jak róża
o przecudnej woni,
kolcami nie rani,
ale przed złem broni.

Halina Gąsiorek-Gacek


KObieta jak kwiat 2018-03-08


Kobieta jak kwiat
z pączka się rozwija.
Kwitnie. Potem więdnie,
gdy młodość przemija.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta jak puch 2018-03-08


Kobieta jak puch?
Pani czy dziewucha,
to taka co pan
bez przerwy by dmuchał.

Halina Gąsiorek-Gacek


KObieta jak strzała 2018-03-08


Kobieta, jak strzała
ku panów uciesze,
wpada w oko, rani serce
i dziurawi kieszeń.

Halina Gąsiorek-Gacek


Idealna kobieta 2018-03-08


Piękna, zgrabna,
dobra, mądra,
miła, czuła
i porządna.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta plotkarka 2018-03-08


Raz, język ma długi.
Dwa, typ idiotki.
Tajemnicy nie dochowa
i rozsiewa plotki.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta hetera 2018-03-08


Apodyktyczna.
Złości jej nie obce.
A męża swego
trzyma pod pantoflem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta gorąca 2018-03-08


Gorąca krew,
serce i dłonie.
Widzi mężczyznę
momentalnie płonie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta zimna 2018-03-08


Kobieta oziębła.
Wieje od niej chłód.
Nie potrafi kochać,
bo w piersiach ma lód.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kobieta upadła 2018-03-08


Wyzuta z uczuć,
przyzwoitości,
handluje ciałem.
Typ lubieżności.

Halina Gąsiorek-Gacek


Polska kobieta 2018-03-08


Polska kobieta, żona i matka
walczy o byt, do sił ostatka.
Obce jej tipsy, modne paznokcie.
Ma urobione ręce po łokcie.

Niedoceniana. Pytam: Dalaczego?
Zmaga się oraz walczy z biedą.
Dobry i mądry człowiek powie:
Tak żyje większość polskich kobiet.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wszystkiego Najlepszego! 2018-03-08


Wszystkim Paniom w Dniu ich święta
samych miłych wrażeń.
I szczęścia w miłości.
I spełnienia marzeń.

Mnóstwo seksapilu
i wiecznej urody.
I długich lat życia.
I ducha pogody!

Halina Gąsiorek-Gacek


Być kobietą 2018-03-07


Być kobieta, być kobietą
i zachwycać swą urodą.
Dbać o siebie całe życie.
Zwłaszcza, kiedy minie młodość.

Być kobietą, być kobietą
równo mądrą, jak i piekną.
Kochać całym sercem, duszą
i kochanką być namiętną.

Być kobietą, być kobietą,
budzić podziw i nie rzadko,
to być dobrą córką, żoną
i najlepszą, czułą matką.

Być kobietą, być kobietą,
zacną damą i matroną,
świecić wzorem i przykładem
każdą porą życia stroną.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wapniak 2018-03-07


Kto to jest wapniak?
Znaczenie słowa.
Człowiek, któremu
mózg się zlasował.

W języku czystym
albo w gwarze,
to ramol,
stetryczały starzec.

I to dotyczy
bez dwóch zdań,
zarówno panów,
jak i pań.

Halina Gąsiorek-Gacek


Naucz mnie, proszę! 2018-03-07


Naucz mnie Panie
Twojego kochania.
I naucz cierpieć
mnie bez szemrania.

Naucz mnie znosić
ból bez stękania.
Godzić sie z losem
bez przeklinania.

Godzić się z biedą
i z ubóstwem.
Zapomnieć lata
bogate, tłuste.

Naucz mnie kochać
bezwarunkowo.
I wierzyć tylko
Twoim słowom.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jej portret 2018-03-07


Jestem brzydka.
Jestem krzywa.
I niezdara.
I leniwa.

Jestem chciwa
i rozrzutna.
I kłótliwa.
Jestem smutna.

Tak swój portret
malowała,
ta co wyjść
za mąż nie chciała.

Halina Gąsiorek-Gacek


Taka jestem 2018-03-07


Jestem piękna, ładna, zgrabna
i urocza, i powabna.

Jestem mądra, pracowita,
zdolna i niesamowita.

Jestem miła, sympatyczna,
towarzyska, nadto śliczna.

Jestem dobra, Jestem sławna
oraz wyjątkowo sprawna.

Tak swe wdzięki wychwalała
chwalipięta, samochwała.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mądrość przysłów 2018-03-07


Mówią: "Kruk krukowi
oka nie wykole".
Kryje swój swojego
na tym łez padole.

"Ręka rękę myje".
I stąd sprawa trudna
dojrzeć, udowodnić,
która ręka brudna.

Lub zbrukana zbrodnią
albo i kradzieżą.
Chyba, że nam same
oznajmią i zwierzą.

Halina Gąsiorek-Gacek


Na alarm biją! 2018-03-07


Czy nasz naród wymrze?
To nie żarty, cholera!
Bo mniej dzieci się rodzi,
więcej ludzi umiera.

Tyle małżeństw bezdzietnych
bez potomków odchodzi.
A i wielu kobietom
nie chce się dzieci rodzić.

I wiele par żyje biednie
mając powód jeden,
że nie chcą skazywać
swych dzieci na biedę.

Cóż, wolność wyboru,
w powołaniach luz.
Nie pomaga nawet
nowe pięćset plus.

Gdy tak pójdzie dalej,
to prawda z kawałkiem,
smutna i tragiczna,
naród wymrze całkiem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Limeryki 2018-03-06


Ucz się dziecino, choć to nie proste.
Masz szansę zostać nawet posłem.
To co się prztyda na początek,
bo wiedza to jest wielki majątek.
Przeciwnie tylko zostaniesz osłem.Czy to wiosną czy to latem
nie bij żony ani kwiatem.
Kochaj ją, na rękach noś
i opanuj swoją złość.
Bo Cię nazwą chamem, katem.Kochaj ludzi. To nie wszystko.
Panu Bogu kłaniaj nisko.
W każdej chwili, w każdej dobie
nie myśl wyłącznie o sobie.
Bo Cię nazwą egoistą.Każdy na pieszczotę
ma chęć i ochotę.
I pociąg do dam
dzentelnmen nie cham,
nie nastaje na jej cnotę.Wiadomo panna przez głupotę,
a dowód to, co było potem.
On się panienką nieźle zabawił,
a po tym fakcie ją zostawił.
A ona biedna straciła cnotę.Snuje się życia srebrna przędza.
Baba zagięła parol na księdza.
Kokietowała go czarowała
i zmusić do grzechu go chciała.
A to przebiegła i chytra jędza!


Halina Gąsiorek-Gacek


Pięć warunków dobrego małżeństwa 2018-03-06


Kochaj żonę, ale szczerze,
nawet jeśli złość Cię bierze.

Zawsze żonę noś na rękach.
I nie próbuj przy tym stękać.

Nigdy w niczym nie przesadzaj.
I przenigdy jej nie zdradzaj.

Nie oceniaj. Nie komentuj.
Ciągle żonę komplementuj.

Nawet gdybyś miał i żal,
to bez przerwy żonę chwal.

Halina Gąsiorek-Gacek


Niegodziwiec 2018-03-06


Na stare lata z chłopa prawdziwie
robi się zrzęda i upierdliwiec.
Wszystko go drażni i mu przeszkadza.
Z żoną się kłóci, miast jej dogadzać.

Wszystko go złości. Czemu? Czart wie.
Wszystkich przeklina. Siarczyście klnie.
Uprzyksza bardzo życie innym.
Za całą sytuację on winny.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dylemat biedaka 2018-03-06


Biedny człowiek. Co on czuje?
Nikt takiego nie szanuje.

Nikt takiego nie uważa.
I bez powodu obraża.

Na dodatek lekceważy
oraz sympatią nie darzy.

Każdy od takiego stroni.
Nie pomaga mu, nie broni.

Kto zbiednieje, bliski płaczu,
traci wszystko i przyjaciół.

Odeń odwracają wszyscy.
Bez wyjątku. Nawet bliscy.

Tak cierpi biedak niejeden.
Do pary ma tylko biedę.

Halina Gąsiorek-Gacek


Serce jak ptak 2018-03-06


Raz pewien pan, już nie panience
zranił i zwichnął naiwne serce.

I przez ćwierć wieku, po tym przypadku,
nosiła serce swe na temblaku.

Cierpiało serce w tej niewoli.
Dziś na wspomnienie kłuje i boli.

Sam czas ta panią wziął w obronę.
I znów ma serce, jak skowronek.

Które pod niebo nadzieją wzlata,
na wielkie, wieczne szczęście w zaświatach.

Halina Gąsiorek-Gacek


Albo, albo? 2018-03-06


Gdy człowiekowi nie chce się nic,
jak z taką przypadłością żyć?
Nie chce się myć, ni ciałko kąpać.
Nie chce się gotować, ni sprzątać.

Nie chce się kochać, marzyć i śnić.
Nie chce się znaczyć, nie che się być.
Nie chce się śmiać, nie chce się cieszyć.
Nie chce się bawić. Nie chce się grzeszyć.

Nie chce się mówić. Nie chce się śpiewać.
Słuchać muzyki. A nawet ziewać.
A tylko myśli, co tu kryć,
jakby tu zerwać życia nić?

Może to diabeł go opętał?
Założył oraz ściska pęta?
A może to, moja dygresja,
to jest lenistwo albo depresja?

Halina Gąsiorek-Gacek


Co nieco o kawie 2018-03-05


Kawa dawniej napój bogów.
dziś jej pod dostatkiem.
Piją młodzi i dorośli.
A i babcia z dziadkiem.

Lubię kawę, także ja.
Ilość szklanek liczna.
Piję z mlekiem oraz z cukrem.
Bomba kaloryczna.

Jedni mówią, kawa szkodzi.
Inni,że to blef.
A ja piję, bo ją lubię,
złej opinii wbrew

Piję kawę w samotności
i dla towarzystwa.
Kawy u mnie pod dostatkiem,
kto bywa, ten przyzna.

Halina Gąsiorek-Gacek


To i to 2018-03-05


Pisać,a pisać
to nie to samo.
Ja piszę strofą
rymowaną.

Ktoś inny pisze
przez życie całe
bedąc poetą
wiersze białe.

I wie to każdy
prócz nieuka,
że to i to,
to jest sztuka.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kochane dni i chwile 2018-03-05


Kocham te dni,
gdy słońce lśni.
Ono radości
dodaje mi.

I kocham te
gwiaździste noce,
gdy gwiazd na niebie
mnóstwo migoce.

Kocham te chwile
patrząc z oddali,
gdy ksieżyc jest
niby rogalik.

Halina Gąsiorek-Gacek


Frustrat 2018-03-05


Frustrat, to człowiek
pesymista.
czarnowidz albo
fatalista.

Także zgorzknialec,
defetysta,
narzekacz, zrzęda,
katastrofista.

Nadto panikarz
i nieszczęsnik,
ponurak, smutas
i introwertyk.

To jest osoba,
niby normalna,
co wszystko widzi
w czarnych barwach.

Halina Gąsiorek-Gacek


W młodości i w starości 2018-03-05


W młodości miała,
wszyscy wiedzieli,
adoratorów
i wielbicieli.

Wielu ją panów
podziwiało
i wielu skrycie
do niej wzdychało.

Gdy przyszla starość,
ona ubogą,
z dawnych czcicieli
nie ma nikogo.

Halina Gąsiorek-Gacek


Do nadziei 2018-03-05


Moja nadziejo, ech do licha,
nie żókłnij mi i nie usychaj!
Wiem,że to już i życia jesień.
A ona smutki w zanadrzu niesie.

W Tobie jedyna moja obrona.
Więc bujaj, bądź wiecznie zielona!
I niech mi mówią,żeś matką głupich.
Wszakże wystarczy się tylko skupić.

By dojść do wniosku, na przekór dziejom,
że lepiej głupim być z nadzieją.
Niż beznadziejnie głupim być.
Jedyna racja, co tu kryć.

Halina Gąsiorek-Gacek


Mój Miły! 2018-03-04


Bradzo mi brak jest Twoich życzeń.
I na nie Miły już nie liczę.
Być może o mnie ciągle pamiętasz?
I tam gdzie jesteś są same święta?

I może nadal jestem Ci droga?
Lecz Ty już jestes w nieba progach.
Wiem, Ty mi życzeń nie możesz złożyć.
A mnie rok dłużej przyszło pożyć.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jeżeli zdążę 2018-03-04


Jeszcze się Jezu tak zasmucę,
że wszystko rzucę, do Ciebie wrócę.
Jeszcze się Panie Jezu poprawię,
uciechy świata tego zostawię.

Jeszcze przestanę Jezu grzeszyć,
by się miłością, łaskami cieszyć.
Jeszcze mój Jezu będę żałować,
tak bys mi raczył winy darować.

Jeszce na niebo Chryste zasłużę,
jeśli pozwolisz żyć mi dłużej.
Jeszcze nad sobą Jezu zapłaczę
i będę żyć odtąd inaczej.

Halina Gąsiorek-Gacek


Co nieco o śmierci 2018-03-04


Igrać ze śmiercią
to nie jest heca,
kiedy jej oddech
czuć już na plecach.

Gdy chodzi za kimś
krok za krokiem.
I choć sie nie da
jej dojrzeć wzrokiem.

Ona z nienacka
ludzi zabiera.
Nie warto droczyć
się z nią zadzierać.

Ni prowokować,
ani przyzywać.
Nieubłagana,
rzecz niewątpliwa.

I niezawisła
i nieprzekupna.
Prawda to wszystkim
znana i smutna.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ofiara losu 2018-03-04


Ile razy w życiu
człowiek jest bezsilny
na wyroki losu,
choćby był i pilny?

Zdolny, pracowity
oraz pełen wiary,
a ponosi straty
i bez winy kary.

Rzecz, nie zawsze szczęście
jest człowieka parą.
Nie wybrańcem losu,
a jego ofiarą.

Halina Gąsiorek-Gacek


No po co? 2018-03-04


Po co ci to było,
ty nieczysta siło,
że zmyliłaś strzały
Amora na miłość?

Po co nam to było,
że się szczęście śniło,
gdy na jawie nigdy
nic sie nie zdarzyło?

I po co to komu?
I po co to nam?
Nawet gdy samego
nieba byłby plan?

Halina Gąsiorek-Gacek


Ja nie żałuję 2018-03-04


Ja nie żałuję,
choć płyna łzy,
ze nie spełniło
się słowo my.

Że nie po drodze
nam razem było.
Nim się zaczęło,
coś się skończyło.

Że szczęście było
tak bardzo blisko.
Że okazało się,
że to wszystko.

Żalu i ansy
żadnej nie czuję,
fakt, do nikogo.
I nie załuję.

I mam nadzieje,
ocieram łzy,
że nie żałujesz
także i Ty.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dylemat duszy 2018-03-04


Obwinia dusza ciało,
że nieraz nie słuchało,
broiło i szalało
oraz dokazywało.

I że się poddawało
często nieczystym siłom.
A w konsekwencji tego
i nieraz nagrzeszyło.

Że ciężko pracowało
i nie odpoczywało.
I do utraty tchu,
też niezraz balowało.

Że utraciło siły.
Dziś ledwo sie porusza.
I że jej w nim za ciasno,
skarży się często dusza.

Ale najbardziej za to,
gdy życie się wyczerpie,
za błędy, grzechy ciała,
to ona będzie cierpieć.

Halina Gąsiorek-Gacek


Według dat 2018-03-04


Ile mam lat
według ocen?
Wiek mój, to kopa
i dziesięć procent.

A mówiąc żartem
i tłumiąc łzy,
dwadzieścia dwa
razy aż trzy.

A to jest liczba
tak zwana mistrowska.
Niejedna sztuka
nie jest mi obca.

A co oznacza?
Najprościej powiem:
Kwintesencję artyzmu
i swobody duchowej.

Halina Gąsiorek-Gacek


To już plaga 2018-03-03


Dzwonią co dzień, nie inaczej,
nieuczciwi naciągacze!

Albo wróżki, też dla kiesy,
wysyłają SMS-y.

Albo różni, szkoda gadać,
konowały, by się badać.

Ja się pytam, do cholery,
skąd biorą nasze numery?!

Halina Gąsiorek-Gacek


Idą święta 2018-03-03


Idą świeta. Będzie uczta.
Wielka radość. I to huczna.
Będą jaja, pulchne baby...
Smakołyki do przesady.

Będą szynki i kiełbasy,
kulinarne rarytasy...
A do tego różne trunki.
Dobre zwłaszcza na frasunki.

Będzie lany poniedziałek.
Śmigus dyngus. Też na chwałę.
Oby pyszne jadło, błąd,
nie przyćmiło sedna świąt.

Halina Gąsiorek-Gacek


Do serca 2018-03-03


Moje serce, nie chcę więcej,
bez dwóch zdań.
Przestań tęsknić niemożliwie
i już stań!

Przestań marzyć, przestań wierzyć
w obiecanki.
Nie doczekasz dobrobytu,
ni sielanki.

Przestań kołatać i kłuć.
I nie stękaj.
Jeśli zamiar pęknąć masz,
to już pękaj.

Przestań , proszę i bez przerwy
napominać,
bo to co się dzieje,
to nie moja wina.

Halina Gąsiorek-Gacek


Nie kłam! 2018-03-03


Nie kłam więcej, proszę,
bo kłamstwa nie znoszę.

Blagi nienawidzę.
Obłudą się brzydzę.

Że zdaniem wyrażę:
Jesteś wielkim łgarzem!

I próżny Twój trud,
choć ściemniasz jak z nut.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiedz Bratku! 2018-03-03


Nie ciesz sie Bratku
z czyjegoś upadku!
Sam możesz upaść.
I w dodatku.

Nie zdołasz się
podnieść sam.
A inni ludzie,
wiem, rację mam.

Choćbyś przeżywał
katusze, męki,
to nie podadzą
z pomocą ręki.

Halina Gąsiorek-Gacek


Do Wnusi 2018-03-03


Moje słoneczko
na serca niebie,
najbardziej z wszystkich
kocham dziś Ciebie.

Słodkie usteczka,
nosek, oczęta
ufnie patrzące,
gdyś usmiechnięta.

Mój Ty aniołku,
mój TY kwiatuszku
o kochającym,
dobrym serduszku.

Tyś jest największą
moja radością.
Ja błogosławię
Ciebie z miłością.

Halina Gąsiorek-Gacek


Prośba pokorna 2018-03-03


Boże Ojcze Wszechmogący
na przedwiecznym tronie,
klęcząc na kolanach
ufnie składam dłonie.

Kocham Ciebie, ludzi
i za nimi proszę:
Wspieraj i ochraniaj
tych, co w sercu noszę!

Daj, czego im brak.
Ich dola nieprosta.
Więc ich Panie darz
i wszystkim błogoslaw!

Haklina Gąsiorek-Gacek


Matczyna prośba 2018-03-03


Gdy dziecko cierpi
jak zbity pies,
to serce matki
cierpi też.

Kłuje i krwawi
i leje łzy,
że zrobił krzywdę
mu człowiek zły.

I prosi Pana
Boga w pokorze:
Pomóż mu Ojcze
Panie i Boże!

I wybacz temu,
co zawinił,
bo sam nie wiedział
może co czyni?

Halina Gąsiorek-Gacek


Wyjątkowy Ksiądz 2018-03-02


Rzadko się zdarza
ksiądz, to nie wic,
co za posługę
nie bierze nic.

A ja mam szczęście
takiego znać
i by świadectwo
temu dać.

Przedni to kapłan,
co się zowie.
Skromny i dobry
i dusza człowiek.

Dla innych przykład
to i nauka.
Takiego dziś
ze świecą szukać!

Halina Gąsiorek-Gacek


Kocham i wierzę 2018-03-02


Kocham Cię mój Panie!
Cały czas mi szczęścisz.
Łaskami wzbogacasz
życie, co tak pędzi.

Zawsze jesteś ze mną.
Opieką otaczasz.
Karmisz świętym Ciałem.
Grzechy mi przebaczasz.

Kochasz mnie jak nikt.
Nigdy nie opuścisz.
I mnie uratujesz
od piekieł czeluści.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wdzięczna całym sercem 2018-03-02


Piszę i piszę i zamierzam
pisać, jak długo Pan Bóg pozwoli,
bo me zdolności do pisania
z Jego dobroci i z Jego woli.

To On prowadzi mnie przez życie.
I podarował mi wieczne pióro.
Żebym tworzyła prostą poezję.
Zastanowiła się i nad bzdurą.

Dziś całą duszą wdzięczna Bogu
za umiejętność, czyli za talent,
przeszło pół wieku strofy tworzę.
I wciąż zamierzam tworzyć dalej.

Mam Czytelników na całym świecie,
co się wzruszają poezją mą.
Czytają, piszą komentarze.
Pozdrawiam Wszystkich z radości łzą.

Halina Gąsiorek-Gacek


Pieniądze i ach! 2018-03-02


Pieniądze, ach pieniądze!
Są ważne. Też tak sądzę.

Ale nie najważniejsze,
choćby i były większe.

Wie mądry, równo głupi,
za nie nie wszystko kupi.

I bogacz w rzeczywistości
nie kupi szczęścia, miłości.

I także zdrowia nie kupi
i śmierci nie przekupi.

Gdy umrze, mówiąc szczerze,
ich z sobą nie zabierze.

Halina Gąsiorek-Gacek


Cudowne sny 2018-03-02


Lubi to serce,
lubi to dusza.
Spać, śnić w objęciach
Morfeusza.

Przeżywać wielkie
cudowne szczęście.
Nie móc na jawie,
to chociaż we śnie.

Że to możliwe,
coś o tym wiem.
Przeżyłam taki
niejeden sen.

Poznałam szczęście
takie prawdziwe,
jakie na jawie
jest niemożliwe.

Halina Gąsiorek-Gacek


Prawa ręka 2018-03-02


Dla praworęcznych
jest ważniejsza.
I z obu rąk
jest sprawniejsza.

Nią człowiek więcej
robi. Co słyszę?
Nie tylko trzyma
łyżkę i pisze.

A na dodatek
dla szefa prędko
i człowiek może
być prawą ręką.

Jak prawą ręką,
wierząc słuchom,
tak i do tego
lewą Ewą.

Halina Gąsiorek-Gacek


Panie Jezu! 2018-03-02


Słabnie mego serca nić.
Panie Jezu do mnie przyjdź.
I do serca mego wnijdź,
abym mogła nadal żyć.

Wyryj w sercu mym Twą twarz.
I łaskami Panie darz.
Postaw przed złem Twoją straż.
Daruj winy i nie karz.

Ty wiesz jak nie cierpię rozstań.
Więc na zawsze w sercu zostań.
Posil Ciałem i błogosław.
Wybacz, że ma prośba prosta.

Daj siły bym mogła służyć
i nie ustała w podrózy.
Co coraz bardziej się dłuży.
I daj na niebo zasłuzyć.

Halina Gąsiorek-Gacek


Ludzie bez serca i duszy 2018-03-01


Ludzie okrutni, źli i pazerni
żyja jak gdyby serca nie mieli.
I gwałt i ból zadają innym
i wyrządzają straszne krzywdy.

I wyzyskują ich okradają.
Przy tym litości dla nich nie mają.
I nie szanują i gdzieś mają
i swoich bliźnich nie kochają.

I takich nam przybywa stale.
Wielu z nich stoi na piedestale.
A co do duszy, przyznać muszę,
że już oddali diabłu duszę.

Halina Gąsiorek-Gacek


Wiedz mój Drogi 2018-03-01


Coraz to wolniej
mnie nogi niosą.
Już biała pani
łechce mnie kosą.

Już coraz słabiej
bije me serce.
Nawet miłości
nie chce już więcej.

Z żalu i smutku
serce się kraje.
Czuję, ze kochać
Cię już przestaje.

I tylko dusza
kwili radosna,
że przed nią szczęścia
wiecznego wiosna.

Halina Gąsiorek-Gacek


A jeśli 2018-03-01


Gdy się przewrócę,
mnie nie ratujcie.
Zgodnie z naturą
odejść pozwólcie.

Jeśli zemdleję,
to mnie nie cućcie.
W ten sposób męki
moje skróćcie.

Jeśli upadnę,
to nie podnoście.
A za mna Pana
Boga proście.

Żeby mnie zabrał,
wie jaka byłam,
w miejsce, na jakie
zasłużyłam.

Halina Gąsiorek-Gacek


Jako biuralistka 2018-03-01


Zaczynając pracę biurową
byłam po prostu kadrową.
Swoja prace, jak pamiętam
zaczęłam od referenta.

Potem awans, że tak powiem,
gdy zostałam inspektorem.
Z awansami, to nie wszystko,
skończyło się specjalistą.

A kończąc pracę biurową,
we własnej firmie księgową.
A do tego, z małym echem,
właścicielem firmy szefem.

Halina Gąsiorek-Gacek


Kim, czym jest? 2018-03-01


Każdym słowem,
każdym gestem
podkreśla:
Co ja nie jestem?!

Nie ma pokrycia
na gest.
Ni na słowa.
Czymże jest?

Ani slowem
nie pochwalę,
bo to jest
zarozumialec.

Halina Gąsiorek-Gacek


Skromny człowiek 2018-03-01


Skromny człowiek wbrew rozumom,
choć wielki, nie grzeszy dumą.
Nie wywyższa nad nikogo
i skromności kroczy drogą.

Choć bogaty i ogromnie,
to zazwyczaj żyje skromnie.
Skromnie ubiera się, jada
i skromnie się wypowiada.

Choćby słusznie, skromnie żali.
Nigdy niczym się nie chwali.
Tak udowadnia ludzkości.
Skromność jest miarą wielkości.

Halina Gąsiorek-Gacek


Dusza człowiek 2018-03-01


Mówią o kimś dusza człowiek.
To dobry człowiek albowiem.
Od dobrych uczuć nie stroni,
a serce nosi na dłoni.

Jest życzliwy wszak każdemu.
I to w tym dobrym znaczeniau.
Dobroduszny i uczynny.
A złu swiata nie jest winny.

Choć się z własnym losem zmaga,
zawsze biedniejszym pomaga.
Uśmiechnięty, oczywista
i jest duszą towarzystwa.

I choć byłby i ogromny,
nie wywyższa się, jest skromny.
Szanuje, kocha bliźniego.
To zadatek na świętego.

Halina Gąsiorek-Gacek


Słabosci czlowieka 2018-03-01


Każdy człowiek, bez przesady.
ma zalety oraz wady.

Ma talenty i przymioty.
Ma uczucia oraz cnoty.

Ma nadzieje i marzenia.
Ma zachcianki i pragnienia.

Ma to wszystko, co tu kryć,
by człowiekiem dobrym być.

A za szczęściem, forsą goni.
Boże łaski dary trwoni.

Halina Gąsiorek-Gacek


  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]