halina-gasiorek-gacek | e-blogi.pl
Blog Haliny G±siorek Gacek
Sercem malowane

Więcej i najwięcej 2016-03-31


By w zyciu znaczyć
od kogo¶ więcej
trzeba mieć wiedzę
lub zdolne ręce...

A by być lepszym
potrzeba więcej.
Trzeba do tego
mieć dobre serce.

Halina G±siorek-Gacek


Po co kochamy? 2016-03-30


Kochamy po to, by być szczę¶liwym
oraz drugiemu szczę¶cie dać.
Bez ograniczeń i bez reszty
na ile tylko jest nas stać.

Kochamy po to, by się dzielić,
drugiemu człowiekowi służyć,
a przede wszystkim, co najważniejsze,
żeby na ziemi życie przedłużyć...

Halina G±siorek-Gacek


Po co żyjemy? 2016-03-29


Żyjemy po to, żeby kochać.
Żeby gar¶ciami szczę¶cie rwać.
W zgodzie z natur± i przeznaczeniem
nowej istocie życie dać.

Żyjemy po to, aby się uczyć
i wiele wiedzieć oraz rozumieć.
By posi±¶ć wiedzy, nauki klucz
i dzięki niemu nie gin±ć w tłumie.

Żyjemy po to, by pracować
i ludzkie dzieła na ziemi tworzyć.
Dzielić sie nimi z swymi bliĽnimi.
Nagrody w niebie za to dożyć.

Żyjemy po to, żeby umrzeć.
A umieramy, żeby żyć.
I chociaż ciało spocznie w trumnie
dusza wci±ż snuje życia nić.

Halina G±siorek-Gacek


Panie Jezu 2016-03-28


Jezu Chryste
Zmartwychwstały
godzien wszelkiej
czci i chwały.

Baranku Boży
bez skazy
zmyłe¶ grzechów
naszych zmazy.

I przez mękę
i cierpienie
dałe¶ nam
wieczne zbawienie.

Wybacz nam
nasze słabo¶ci
i b±dĽ Panie
nam miło¶ciw.

Halina G±siorek-Gacek


¦migus Dyngus 2016-03-28


¦migus Dyngus polewany.
Woda leje się wiadrami...

Czasem moknie, wybacz Panie
także ¶wi±teczne ubranie...

A kto za pan brat z kultur±
polewa wszystkich perfum±.

¦migus Dyngus mokry zwyczaj
i od wieków to tradycja.

Halina G±siorek-Gacek


Poniedziałek Wielkanocny 2016-03-28


Poniedziałek z tego znany,
że to dzień po prostu lany...

Kto żyw, o czym ptaszek ¶piewa,
jeden drugiego polewa.

Równo stary, czy też wigus.
Taki zwyczaj ¦migus Dyngus.

W dniu tym zwłaszcza każda panna
dla szczę¶cia winna być zlana.

Halina G±siorek-Gacek


W ¦więta i szkoda 2016-03-27


W ¦więta wszyscy niby Sasy.
Pulchne baby i kiełbasy...

Szynki, boczki, balerony...
Każdy mocno najedzony.

I mazurki, ¶wieże jaja...
Panu Bogu za to chwała.

A gospodarz i polewa...
Tak się lepiej trawi, ¶piewa.

Wielka szkoda.Płyn± łzy,
że to tylko s± dwa dni.

Halina G±siorek-Gacek


Zmartwychwstanike 2016-03-27


"Wstał Pan Chrystus
samowładnie,
jak przepowiedzial
dokładnie."

Tym zadziwił
wszystek lud.
To największy
życia cud...

Halina G±siorek-Gacek


Wesekl się duszo! 2016-03-27


Wesel się duszo
grzechem zbrukana
ze Zmartwychwstania
Jezusa Pana!

Największym cudem
Zmartwychwstania
pokonal ¶mierć,
piekło, Szatana...

I wszystkie dusze
słabe i grzeszne
zbawił, wybawił
od ¶mierci wiecznej.

Więc ciesz się duszo
niesłychanie,
że kiedy¶ także
zmartwychwstaniesz.

Halina G±siorek-Gacek


Alleluja!!! 2016-03-27


Alleluja!
Bij± dzwony
i spiew słychać
z każdej strony...

¦piewa niebo,
¶piewa ziemia
i wszystkie
boże stworzenia.

Szumi± o tym
drzewa, wiatr.
Szemrze rzeka,
¶piewa ptak.

Także ludzko¶ć
¶piewa cała
dzi¶ na chwałę
swego Pana.

Niewinnie na
mękę przystał,
zmarł na krzyżu
i Zmartwychwstał!

Halina G±siorek-Gacek


Wesołych ¦wi±t! 2016-03-26


Rado¶ci z Pana Zmartychwstałego
oraz smacznego ¶więconego!

Wszystkim Czytelnikom i Poetom
życzy

Halina G±siorek-Gacek


Żałuj duszo! 2016-03-26


Żałuj za grzechy
duszo skalana...
O wybaczenie
pro¶ Boga Pana.

Przez Ciebie cierpiał
męki, katusze,
by uratować
od ¶mierci duszę.

Przez Twoje grzechy,
wiadome Tobie,
umarł na krzyżu
i spocz±ł w grobie.

Więc żałuj mocno
i nie obrażaj
Boga grzechami.
Ich nie powtarzaj.

Halina G±siorek-Gacek


W wielk± sobotę 2016-03-26


W Wielk± sobotę
nie dzwoni± dzwonki.
¦piewaj± smutno
nawet skowronki.

Dzień, w którym Jezus
spoczywał w grobie.
Żało¶ci po nim
nikt nie wypowie.

A każdy grzesznik,
co żało¶ć czuje
rany Chrystusa
klęcz±ć całuje.

Halina G±siorek-Gacek


Wielki pi±tek 2016-03-25


To najsmutniejszy
jest dzień w roku.
Kręci się łza
w niejednym oku.

W ten dzień Syn Boży
Jezus jedyny
umarł na krzyżu
za nasze winy.

Za nasze grzechy
i słabo¶ci...
Daj±c nam dowód
bożej miło¶ci.

A my nieszczę¶ni
co czynimy?
Bezmy¶lnie bez
przerwy grzeszymy.

Halina G±siorek-Gacek


W wielki pi±tek 2016-03-25


Kiedy Pan Jezus
na krzyżu umierał
płakało niebo,
jęczała ziemia.

Gdy Pan ostatnie
oddawał tchnienie
truchlało każde
żywe stworzenie.

Płakali wierni
Mu do ostatka.
Najbardziej z wszystkich
cierpiała Matka.

I cały ¶wiat
z Matki osob±
pokrył się żalem
i żałob±.

Halina G±siorek-Gacek


Panie Jezu Chryste 2016-03-24


Ty Panie wiesz
co my¶lę, czuję
i jak za grzechy
szczerze żałuję.

I jak mi przykro
i jak mi wstyd.
I jak Cię proszę
wci±ż wybacz mi.

Za me słabo¶ci
i przewinienia
przeszedłe¶ Jezu
piekło cierpienia.

I straszne męki
oraz katusze,
by uratować
i moj± duszę.

Przeszedłe¶
ogromne męczarnie.
Oddałes życie
na krzyżu za mnie.

Nim mnie na zawsze
pochłonie ziemia
proszę o łaskę
przebaczenia.

Halina G±siorek-Gacek


Człowiek człowiekowi 2016-03-23


Kiedy miło¶ć
rz±dzi ¶wiatem
człowiek człowiekowi
bratem.

A gdy zło
rz±dzi choć chwilkę
człowiek człowiekowi
wilkiem.

Halina G±siorek-Gacek


Gdy człowiek cierpi 2016-03-22


Gdy człowiek cierpi
i ma kłopoty
nic serca wzloty
jego łopoty.

Gdy człowiek cierpi
trudna to sprawa
nie w głowie mu
przednia zabawa.

Gdy człowiek cierpi
i leje łzy
ciężkie i szare
ma noce, dni.

Gdy człowiek cierpi,
wiem rację mam,
nie lubi tłumów
pragnie być sam.

Gdy człowiek cierpi
i ból go trawi
chętnie by odszedł
wszystko zostawił.

Halina G±siorek-Gacek


Wiosna życia 2016-03-21


Wiosna życia
czas z przygod±,
to dzieciństwo
oraz młodo¶ć.

Czas zabawy
i beztroski.
Obce mu
kłopoty, troski.

Czas zabawy
i rado¶ci.
I pora
pierwszych miło¶ci.

I pierwsze
kroki nauki
i arkana
życia sztuki.

Pierwsze randki.
Pierwszy bal.
A gdy minie
jest nam żal.

Halina G±siorek-Gacek


Piękno wiosny 2016-03-20


Kiedy zago¶ci
wiosna na ¶wiecie
¶wiat się pokryje
cały kwieciem.

Zakwitn± sady.
Zakwitn± ł±ki.
I będ± brzęczeć
nie tylko b±ki.

Wróc± motyle
do rabatek
i będ± skakać
z kwiatka na kwiatek.

¦wiat będzie
piękny i radosny.
To kolorowy
bukiet wiosny.

Ludzie piękniejsi
będ± z pewno¶ci±,
bo będ± także
kwitli miło¶ci±.

Halina G±siorek-Gacek


W wiosernny czas 2016-03-19


Gdy wiosna w sercach
ludzkich zago¶ci
przyniesie wiele
szczę¶cia, rado¶ci.

Gdy serce kocha
choćby raz pierwszy
człowiek piękniejszy
staje się lepszy.

Rozsiewa wkoło
pogodę ducha.
Znika ze ¶wiata
serc posucha.

I obojętno¶ć
i znieczulica...
Tak następuje
poprawa życia.

Znikaj± troski
w ziemskim bycie
i każdy człowiek
cieszy się zyciem.

Halina G±siorek-Gacek


Dla szczę¶ćia 2016-03-18


Gdy chcesz szczę¶liwym
być na wiosnę,
zakochaj się!
To takie proste.

Lecz ważne na
miło¶ci niwie,
żeby zakochać
się szczę¶liwie...

By kochać po to
serce masz.
I na człowieka
sercem patrz!

Halina G±siorek-Gacek


Gdy wiosna nadejdzie 2016-03-17


Gdy minie zima
nadejdzie wiosna,
nie tylko trawa
będzie znów rosła.

I zazieleni
się cały ¶wiat.
I znów cieplejszy
powieje wiatr.

Powróc± z ciepłych
krajów bociany.
A człowiek będzie
zakochany.

Serca zakwitn±
jak polne kwiaty
i ¶wiat miło¶ci±
będzie bogaty...

Halina G±siorek-Gacek


Wiosna tuż, tuż 2016-03-16


Budz± się ze snu
u¶pione drzewa.
Ptak w ich konarach
zaczyna ¶piewać.

Choć zima jeszcze
¶niegiem prószy,
na górskich halach
kwitn± krokusy.

Już za niedługo
strzel± drzew p±ki
i zazieleni±
się pola, ł±ki.

I zazielelni±
się sady, lasy.
¦wiat będzie pełen
wiosennej krasy.

Znów wybujaj±
w sercach nadzieje
i żaden wiatr ich
nie rozwieje.

Znów miło¶ć w ludzkich
sercach zago¶ci,
bo wiosna to jest
czas miło¶ci...

Halina G±siorek-Gacek


To takie proste 2016-03-15


Szanuj człowieka
i jego gest.
Szanuj po prostu
za to, że jest...

Jeżeli bł±dzi,
pomóż bezsprzecznie.
Drogę mu wskaż,
lecz rób to grzecznie...

W ten wła¶nie sposób
nawet w gniewie
szanujesz innych
szanuj±c siebie.

Masz w±tpliwo¶ci?
By kłopot znikł,
przestudiuj sobie
savoir vivre,

Halina G±siorek-Gacek


Smutna bajka 2016-03-14


Życie ich to nie przechwałka
Było kiedy¶ niby bajka...

Był w nim ksi±żę, przyznać muszę.
Ona nie jaki¶ kopciuszek.

Tylko panna zgrabna, ¶liczna.
Wygl±dała jak księżniczka.

Fakt, poznali się w Sylwestra.
Przecudnie grała orkiestra.

Zakręciło się im w głowie.
Już na zawsze, że tak powiem.

Bo kochali się prawdziwie
przeżywszy razem szczę¶liwie.

Po ¶lubie czterdzie¶ci lat.
Razem, a to życia szmat.

Skończyło się pasmo szczę¶ć,
bo po niego przyszła ¶mierć.

Bez niego niepewne jutro.
Bajka się skończyła smutno.

Jej przez resztę nocy, dni
z oczu same płyn± łzy.

Halina G±siorek-Gacek


Panie Boże 2016-03-14


Choć nie pojmuję i nie rozumiem
kocham Cię prosto Panie, jak umiem.

Lecz kocham bardzo i kocham szczerze.
I Tobie ufam i Tobie wierzę.

Że kiedy¶ przyjdzie taki dzień,
że moje troski odejd± w cień.

A ja na Twoich niebieskich niwach
będę jak nigdy dot±d szczę¶liwa.

Halina G±siorek-Gacek


O snach 2016-03-14


Bywaj± sny piękne, urocze,
co się spełniaj±, czyli prorocze...

I s± potworne zgrozy bezmiary
przerażaj±ce, czyli koszmary...

Każdemu i po każdym dniu
życzę jedynie cudownych snów.

Halina G±siorek-Gacek


Szczę¶cia spragnieni 2016-03-13


Nie znaj±c dnia
ani godziny
za czym¶ gonimy,
dok±d¶ ¶pieszymy...

Nieraz zmęczeni
i poranieni
z sił opadamy
szczę¶cia spragnieni.

A czas ucieka,
płynie jak rzeka...
Szczę¶cie prawdziwe
w niebie nas czeka...

To co na ziemi
bywa, rzecz jasna,
to tego szczę¶cia
tylko namiastka...

Halina G±siorek-Gacek


Sępy 2016-03-13


Sep, rzec by można
to ptak z łysin±,
który się żywi
tylko padlin±.

I nieraz kr±ży
długo i zgrabnie
czekaj±c aż
ofiara padnie.

Sępami także
s± zwani ludzie,
którzy łakomi±
się na cudze.

Halina G±siorek-Gacek


Inteligencja 2016-03-13


Co to jest inteligencja?
Gdyby kto¶ zapytał.
Może być wrodzona
albo też nabyta.

To s± ludzie wykształceni.
Równo chłop, kobita.
A najpro¶ciej mówi±c
rozumu elita.

To zdolno¶ć posługiwania
się własnym rozumem.
W naszym kraju ta grupa
jest pokaĽnym tłumem.

Halina G±siorek-Gacek


Cwaniak 2016-03-12


Cwaniak sprytny
kto¶ i owszem,
cel osi±ga
cudzym kosztem...

To osoba jest
najcwańsza.
Spryciarz, krętacz
oraz kanciarz.

Halina G±siorek-Gacek


Leń 2016-03-12


Nie ma chęci ni ochoty
do jakiejkolwiek roboty.

Nic nie robi. Tym sposobem
jest i to wielkim nierobem.

I sam siebie tylko ceni.
Tylko za to,że się leni.

A to jego wada, pech,
bo lenistwo ciężki grzech!

Halina G±siorek-Gacek


O talencie 2016-03-12


Talent wybitne uzdolnienie.
Dar od samego Pana Boga.
I człowiek zdolny i wybitny,
utalentowana osoba.

Halina G±siorek-Gacek


Gdy przyjdzie wiosna 2016-03-11


Gdy przyjdzie wiosna,
zwyczaj nie nowy,
Amor wyruszy
znowu na łowy...

I będzie ł±czył
serca w pary.
Nastanie miło¶ć
i jej bezmiary...

Zakwitn± serca
niby kwiaty.
I ¶wiat miło¶ci±
będzie bogaty...

Wielu zakocha się
po raz pierwszy.
¦wiat będzie lepszy
i piękniejszy...

Halina G±siorek-Gacek


Zakochanym być 2016-03-11


Co to zakochanym być?
Marzyć, tęsknić oraz ¶nić...

I gar¶ciami szczę¶cie rwać.
Jak najwięcej z siebie dać...

Żyć beztrosko, kolorowo.
Widzieć wszystko na różowo...

Halina G±siorek-Gacek


Stuprocentowy mężczyzna 2016-03-10


Złoto w kieszeni,
srebro na głowie
i wszystkie mię¶nie
silne, stalowe.

Halina G±siorek-Gacek


W Dniu Mężczzn 2016-03-10


Wszystkim Panom w Dniu ich ¶więta
dobrego zdrówka, rado¶ci,
portfeli pełnych pieniędzy,
wielkiego szczę¶cia w miło¶ci...

Halina G±siorek-Gacek


Na zdrówko! I słówko... 2016-03-10


Czy nam grozi prohibicja?
Chodzi o kulturę picia?

Każdy trzeĽwy przyznać musi.
Zakazane bardziej kusi...

O co chodzi? Trudno orzec.
Czyżby alkohol znów miał podrożeć?

Halina G±siorek-Gacek


O czerwieni 2016-03-10


Czerwień, to barwa,
kolor miło¶ci
i serca, w którym
miło¶ć go¶ci.

Czerwień, to także
kolor krwi
i barwa ognia,
co płonie, tli.

I o ironio,
to kolor piekła.
Tak, czy inaczej
barwa to ciepła.

Halina G±siorek-Gacek


Wiem i nie wiem 2016-03-10


Wiem, że to moja
bezsporna wina,
że samej siebie
nie przypominam.

Wiem, pracowałam
ciężko, nad siły.
Nie tylko one
mi się skończyły...

Wiem, byłam zgrabna
i urodziwa.
Dzi¶ pochylona
jestem i krzywa.

Wiem, że paliłam
dużo i długo.
To, że mam zmarszczki
też m± zasług±.

Wiem, życie pędzi
jak rumak r±czy.
Prędzej, czy póĽniej
kiedy¶ się skończy.

Wiem, już niewiele
mogę potrafię,
lecz nie wiem gdzie
po ¶mierci trafię?

Halina G±siorek-Gacek


Być poet± 2016-03-10


By nim być
co najważniejsze?
Trzeba umieć
pisać wiersze.

Rymowane
albo białe.
Mieć natchnienie
oraz talent.

Halina G±siorek-Gacek


Statystyka 2016-03-09


Już pół miliona wej¶ć na liczniku.
Dzięki Ci za to mój Czytelniku!

Że bywasz często na mym blogu
i czytasz. Za co dziękuję Bogu.

Halina G±siorek-Gacek


Matk± być 2016-03-09


Matk± być, każdy się zgodzi,
że nie wystarczy urodzić.

Trzeba dziecko pielęgnować,
kochać i dobrze wychować...

Halina G±siorek-Gacek


Być mężczyzn± 2016-03-09


Być mężczyzn± w kilku słowach,
my¶leć, kochać i pracować...

I co ważne, brawa za to,
zostać ojcem, dobrym tat±...

Halina G±siorek-Gacek


Być kobiet± 2016-03-09


Być kobiet± trudna rzecz.
Nie wystarczy sama płeć.

Mieć styl, urok, wdzięk i czar
i dać z siebie życia dar...

Halina G±siorek-Gacek


Do Adama 2016-03-08


Dzi¶ 8 Marca.
Nie przegap daty!
Podaruj Ewie
w dniu ¶więta kwiaty...

I przez ten skromny
podarunek
okaż jej miło¶ć
i szacunek.

Za każdy u¶miech
serca i gest.
I za to, że
po prostu jest.

Bo nikt na ¶wiecie,
tak to ujmuję,
bardziej niż Ewa
nie zasługuje.

Halina G±siorek-Gacek


Ósmego Marca 2016-03-08


Ósmego Marca
to hołd dla piękna.
Każda z pań zgrabna
jest jak ósemka...

Ósmego Marca
to ¶więto pań,
nieocenionych,
bez dwóch zdań...

Ósmego Marca
to ¶więto kobiet.
Szlacheynych istot.
Każdy to powie.

Ósmego Marca
to ¶więto dam.
Niezast±pionych
panien, babć, mam...

Halina G±siorek-Gacek


Kobieta 2016-03-08


Kobieta, człowiek
rodzaju żeńskiego,
obiekt poż±dań
gatunku męskiego.

I obiekt westchnień
męskiej tęsknoty,
najskrytszych marzeń,
pragnień,pieszczoty.

Siedlisko szczę¶cia,
każdy się zgodzi,
co nowe życie
wydaje, rodzi.

To o kobiecie
prawda cała.
Bez niej by ludzko¶ć
nie istniała.

Halina G±siorek-Gacek


Dam± być 2016-03-07


Dama, to kobieta znana.
Wytworna, dystyngowana...

Żeby dam± być, niestety,
nie wystarcz± toalety.

Trzeba i nie bez kozery
nienaganne mieć maniery...

Halina G±siorek-Gacek


Prawda o dobrach 2016-03-07


Dobra s± różne,
że tak powiem,
materialne
i duchowe.

Materialne
na tej ziemi
człowiek niestety
bardziej ceni.

Chociaż duchowe,
zaznaczyć trzeba,
licz± się bardziej
dla Boga, nieba...

I ten szczę¶liwcem
naprawdę jest
kto ma na ziemi
fakt, te i te.

Halina G±siorek-Gacek


Nędzarz i nędznik 2016-03-07


Nędzarz, to człowiek
żyj±cy w nędzy,
co nie ma maj±tku
ani pieniędzy.

Nędznik, to człowiek
łajdak podły,
który szacunku
nie jest godny.

Kto¶ bez honoru,
a to nie bzdura,
szubrawiec, drań
i kreatura...

Halina G±siorek-Gacek


W u¶cisku biedy 2016-03-06


Bieda, ubóstwo, a na dodatek
wszeslakich dóbr to niedostatek...

Materialnych albo duchowych.
Problem odwieczny to nie nowy.

Bez materialnych, nie inaczej,
maj±c duchowe, biedak bogaczem...

A bez duchowych, stwierdzenie takie,
i bogacz jest wielkim biedakiem...

Halina G±siorek-Gacek


Mój Boże! 2016-03-06


Byłam szczę¶liwa od życia rana.
Przez całe życie byłam kochana...

Kochali bardzo mnie moi bliscy
i przyjaciele. Kochali wszyscy...

I dzi¶ ze szczę¶cia płyn± mi łzy.
Nikt mnie nie kochał Panie jak Ty...

Halina G±siorek-Gacek


Pytanie retoryczne 2016-03-06


Ile mi jeszcze życia zostało?
Gdyby do setki, to niemało.

S±dzac po siłach, o wiele mniej.
Bardzo się cieszę z tego, ze hej...

Bo życie to nie bajka, sen.
Moje jest smutne, niby tren...

A ja wci±ż pragnę być szczę¶liwa.
A to możliwe na rajskich niwach...

Halina G±siorek-Gacek


Zodiakalna rybka 2016-03-05


Co nie mówić, co nie gdybać
jestem zodiakalna ryba...

Dla rozrywki i zabawy
pływam w oceanie sławy...

Robię zwody i uniki
przed rekinami krytyki...

Pływam, prawda, coraz lepiej.
Za sob± zostawiam sepię.

Nikt, choćby miał na to chętkę
już nie złowi mnie na wędkę.

Choć już nie tryskam humorem.
Tak, jak prawdziwe nie biorę.

Haklina G±siorek-Gacek


Na emeryturze 2016-03-05


Teraz moje życie
jest okropnie trudne.
Ci±gnie się i dłuży
i jest strasznie nudne.

Kiedy się skończyła
ma zabawa z dłutkiem,
każda moja chwila
wypełniona smutkiem...

Bo był ze mnie pracu¶.
A dzi¶ cały dzień
prawie nic nie robię
i żyję jak leń...

Fakt, że nie mam sił
takich jak w młodo¶ci.
Praca mi sprawiała
tak wiele rado¶ci...

Jeszcze macham piórem.
To także dar nieba.
A do tego sił
zbyt wielu nie trzeba.

Halina G±siorek-Gacek


Mój Najdroższy! 2016-03-05


Kochałam Cię bardzo.
Kochałam cał± sob±.
Ty¶ był mi w życiu wszystkim
i najbliższ± osob±...

Kochałam Cię majdłużej.
Przeszło czterdzie¶ci lat.
Kochałam Cię bez przerwy
przez długi życia szzmat.

I choć już Ciebie nie ma.
Los Ci powiedział Amen...
Ja kocham Ciebie nadal
i kochać nie przestanę.

Halina G±siorek-Gacek


Dzień wyj±tkowy 2016-03-04


Dzi¶ pierwszy pi±tek,
me urodziny,
Pana Jezusa
odwiedziny...

Dzień, w którym władca
na ziemi, w niebie,
w postaci chleba
daje mi siebie...

I serce kwili...
I dusza ¶piewa...
A w moim sercu
miło¶ć dojrzewa...

Halina G±siorek-Gacek


Kropla dr±ży skałę 2016-03-04


Znam z autopsji
twardo¶ć kamienia
i wiem,że kształty
można mu zmieniać...

Wystarczy dłuto
i młotek mieć.
Można wyrzeĽbić
niejedn± rzecz...

Ale potrzeba
o wiele więcej,
gdy idzie o
kamienne serce...

Twarde i zimne,
jak masz Ty...
Potrzebna miło¶ć
i rzewne łzy...

Halina G±siorek-Gacek


Na życia dnie 2016-03-04


Kiedy się człowiek
znajdzie na dnie
jednego pragnie
tylko i chce.

Gdy życie straci
powab i sens,
to człowiek czeka
na jego kres.

Traci ochotę
do życia chęć
i tylko czeka
na rychł± ¶mierć.

I prosi Pana
Boga w niebie,
żeby go zabrał
szybko do siebie.

Halina G±siorek-Gacek


Pieszczoch 2016-03-04


To kto¶ kto
lubi pieszczoty.
Nie brak mu
na nie ochoty.

A pieszczoota
to głaskanie,
tulenie
i całowanie...

Halina G±siorek-Gacek


Próżniak 2016-03-03


Nie ma chęci, ni ochoty
do jakiejkolwiek roboty.

Więc zazwyczaj nie pracuje
tylko leni się, próżnuje.

Nieciekawa to osoba.
Kawał lenia i nieroba.

A ponadto, rzec wypada
wałkoń,kawał darmozjada.

Halina G±siorek-Gacek


Piękni¶ 2016-03-03


Piękni¶, to jest mężczyzna ładny,
co dba o wygl±d w sposób przesadny.

I nosi eleganckie stroje.
I lubi damskich serc podboje.

Wiedzie życie, nie inaczej,
jak bezmy¶lne, tak próżniacze.

Prosty lalu¶ każdy piękni¶
i nie warto za nim tęsknić.

Halina G±siorek-Gacek


Grzeczny człowiek 2016-03-03


Grzeczny człowiek spotykany
to kto¶ dobrze wychowany...

Jest uprzejmy, kulturalny
i taktowny i układny.

To kto¶ kto ma dobre serce
i starszemu zrobi miejsce.

Nawet wtedy, gdy zło¶ć czuje,
nikomu nie odpyskuje.

Zawsze się ukłoni pierwszy...
Zasługuje i na wierszyk.

Halina G±siorek-Gacek


Zima trzyma 2016-03-02


Znowu za oknem
¶licznie i biało,
bo w nocy ¶niegu
napadało.

Pokryte drzewa
i oziminy...
I skrz± się w słońcu
diamenty zimy.

Choć lekko ¶ciska
mróz, a jużci...
Zima tak szybko
nie odpu¶ci.

Halina G±siorek-Gacek


Stoj±c przy oknie 2016-03-02


Stoję przy oknie.
Patrzę na drogę.
Jedzie samochód
za samochodem.

I czy to lato
jest czy zima,
żaden nie stanie
się nie zatrzyma.

Nikt nie przyjedzie
i nie przychodzi.
Nikogo życie
me nie obchodzi.

Stoję przy oknie,
To nie kpiny.
I ci±gle czekam
na odwiedziny.

Czy słońce ¶wieci
czy szyby mokn±,
bardzo doskwiera
mi samotno¶ć...

Halina G±siorek-Gacek


Życie moje 2016-03-02


Kocham Cię życie!
Czy należycie?
Kocham Cię rankiem
o samym swicie.

Kocham w południe.
Kocham wieczorem.
I w każda jedn±
pogodę, porę.

Kocham Cię życie
i kiedy ¶pię,
bo mam piękniejsze
sny niĽli dnie.

Halina G±siorek-Gacek


Prosty wniosek 2016-03-02


Nie brak idiotów
i idiotek.
Tak łatwo pa¶ć
ofiar± plotek.

I w ciagu jednej
krótkiej chwili
być bohaterk±
przykrych paszkwili.

I st±d konkluzja
całkiem poważna:
Widać osoba
dla innych ważna.

Bo gdy nieważna
prawda nie wic,
nie mówi± o niej
nie pisz± nic.

Halina G±siorek-Gacek


Rado¶ć i smutek 2016-03-01


Ciesz± się owszem
babcie i dziadki.
Dostan± do
pensji dodatki...

Smuc± zarazem,
że tak powiem,
bo to dodatki
jednorazowe...

Które, wypada
zgodzić się z jednym
mie zlikwiduj±
ich skrajnej biedy...

Halina G±siorek-Gacek


¦mierć 2016-03-01


Co to jest ¶mierć?
Jednymi słowy,
to jest ustanie
funkcji zyciowych.

Ciało umiera.
Rzec by się zdało.
Moment gdy dusza
opuszcza ciało.

Można powiedzieć,
to nieba próg,
za którym czeka
szczę¶cie i Bóg...

Albo próg piekła.
A tam katusze,
gdy człowiek oddał
czartowi duszę...

Halina G±siorek-Gacek


Noce i dni 2016-03-01


Że każdy człowiek
i ja i Ty
ma w życiu swoje
noce i dni.

Za dnia aktywni
cuda tworzymy,
a w nocy ¶pimy.
Bywa,że ¶nimy.

Tak czy inaczej
każdy człowiek
przesypia swego
życia połowę.

Halina G±siorek-Gacek


Szcę¶cie 2016-03-01


Co to jest szczę¶cie?
Z pełn± powag±.
To jest stan ducha
i wielka rado¶ć.

To jest euforia
albo ekstaza
z powodu tego,
co się nam zdarza.

To wielka błogo¶ć
i uniesienie,
co rodzi ¶miech
i serca drżenie.

Co¶ co nadaje
sens życia dniom.
Bywa,że spływa
rado¶ci łz±.

Halina G±siorek-Gacek


  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]