Walka duszy | halina-gasiorek-gacek | e-blogi.pl
Blog Haliny Gąsiorek Gacek
Sercem malowane

Walka duszy 2015-08-20

Zawsze z miłością
na serca tarczy
wciąż moja dusza
o szczęście walczy...

O to na ziemi
w serca potrzebie
i o to wieczne
w raju i w niebie.

I choć ją tropią
czarcie ogary
zwycięża mieczem
wiedzy i wiary.

Bo na kolanach
szczerze w pokorze
czci, wierzy w Ciebie
mój Panie Boże...

Halina Gąsiorek-Gacek


Dodaj komentarz


Dominik 2015-08-20

Wiersz świadczy o wierze autorki.

Agrypina 2015-08-20

Piękne wyznanie.

  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]